Bestuursvergaderingen:


ALV:

Evenementen:
Historische Vereniging Boskoop
Reijerskoop 52-54
2771 BR Boskoop
secretaris@hvboskoop.nl
 
ZOEKEN
 Zoeken


Ontdek het rijke verleden van Boskoop

Beste leden,

In verband met de alom genomen maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het Corona virus, heeft het HVB bestuur besloten de Algemene Ledenvergadering van 24 maart a.s. te annuleren. Voor het plannen van een nieuwe datum kijken we de ontwikkelingen nog even aan. U krijgt daarover te zijner tijd bericht.

Ook de in ‘Paktijd’ aangekondigde officiële opening van de tentoonstelling 75 jaar vrijheid op 2 april gaat niet door. De tentoonstelling wordt wel opgebouwd en kan vanaf 3 april bezichtigd worden in het Boomkwekerijmuseum, tenzij het museumbestuur besluit ook het museum te sluiten. Hierover kunt u de website van het museum raadplegen.
www.boomkwekerijmuseum.nl


Steun de vereniging en ontvang 4 keer per jaar het tijdschrift Paktijd

Archief:

De vaste dag voor de aanwezigheid van de HVB op het archief wordt dinsdagmiddag.

de samenstelling van het nieuwe bestuur van de HVB Huidig bestuur

Paktijd 93 is uit
paktijd_2020_93
paktijd_2020_93

Inhoud oude paktijden
Deel 1 t/m 8 staan online
klik hier

De inventaris is bijgewerkt klik op onderstaande link:
inventaris HVB

Ook is er hernieuwde boekenlijs in het bezit van de HVB online
boekenlijst in bezit van de HVB


OPROEP:

Beste leden van de HVB,

De Historische Verenigingen uit de Gemeente Alphen aan den Rijn organiseren in 2020 gezamenlijk het evenement ‘75 jaar Vrijheid’.Waar dit Theaterstuk een deel van is.
In dit kader zal er o.a. in elke woonkern van de Gemeente.Een plaats gebonden tentoonstelling worden georganiseerd. Voor Boskoop zal dit in het Boomkwekerijmuseum zijn en aansluitend in de Openbare Bibliotheek.
Ook u kunt bijdragen door een verhaal uit die periode of materialen voor de tentoonstelling ter beschikking te stellen. Graag ontvangen wij deze via de secretaris. Mail adres;  secretaris@hvboskoop.nl    Of via R. Knop -mailadres; mgknop@hetnet.nl
Ook zal er een theaterstuk worden opgevoerd. Hiervoor zoeken wij bijdragen in de vorm van verhalen, muziek, dans en acteurs . We hopen van harte dat u hier een bijdrage aan kan leveren.
Verdere informatie over het theaterstuk en aanmelding kunt u lezen in bijgaande flyer.

klik voor flyer


ALV agenda 29-10-2019

Notulen ALV 20190326
Realisatie en ontwerp: Interforce