De Historische Vereniging Boskoop bestaat al vanaf 1997 en wordt gerund door vele enthousiaste vrijwilligers.

Naast een bestuur, zijn er ook diverse werkgroepen actief. Deze werkgroepen houden zich bijvoorbeeld bezig met het interviewen van (oud) Boskopers, het schrijven van artikelen voor het verenigingsblad Paktijd, de redactie van Paktijd, het maken van tentoonstellingen of het beheren van onze fysieke en digitale collectie foto’s, documenten en objecten.

De Historische Vereniging Boskoop heeft als doel: ‘het bevorderen van de kennis van de geschiedenis van Boskoop en daarmee indirect die van de geschiedenis in het algemeen’.

Het bereiken van dit doel hangt vooral samen met het aantal actieve vrijwilligers en het werk dat zij kunnen verzetten. De middelen die gebruikt worden voor het bereiken van dit doel zijn:

– het uitgeven van een verenigingsblad; de Paktijd
– het organiseren van lezingen en excursies
– het verzamelen en toegankelijk maken van documenten en beeldmateriaal van historische betekenis betreffende Boskoop, alsmede het in stand houden en het tentoonstellen hiervan.
– het doen of laten doen van onderzoek naar de geschiedenis van Boskoop en zijn bewoners en het publiceren van de resultaten daarvan. Dit gebeurt bijvoorbeeld door de uitgave van boeken als onderdeel van de Florareeks.
– het stimuleren van het behoud van monumenten in Boskoop.
– het verzamelen van objecten van historische betekenis betreffende Boskoop met het doel deze op de daarvoor meest geschikte plek onder te brengen.
– het onderhouden van contacten. Zo is de vereniging aangesloten bij het Historisch Platform waar alle kernen van de gemeente Alphen aan den Rijn in zijn vertegenwoordigd. Bovendien is de HVB onlangs aangesloten met haar digitale collectie bij het Erfgoedplatform (website) van het Gemeentearchief Alphen aan den Rijn.

Mocht jij Boskoop een warm hart toedragen en geïnteresseerd zijn in de historie van ons mooie dorp,dat dit jaar al 800 jaar bestaat, dan ben je van harte uitgenodigd om lid te worden van deze mooie vereniging. Ook zijn wij altijd op zoek naar vrijwilligers voor diverse taken.

 

Word lid van
onze vereniging!