search

Lid worden of sponsoren?

Een vereniging is niets zonder leden. Het zijn ook vooral de leden waarvoor we ons inzetten. De Historische Vereniging Boskoop kent leden en steunleden. Het is uiteraard ook mogelijk om de vereniging te sponsoren.

Leden en steunleden
Leden en steunleden ontvangen vier maal per jaar gratis het verenigingsblad Paktijd, kunnen lezingen bijwonen en tegen (gereduceerde) betaling deelnemen aan excursies.

De jaarlijkse bijdrage bedraagt voor leden € 23,00 en voor steunleden tenminste € 46,00. Voor leden en steunleden met een postadres buiten Boskoop wordt de bijdrage met € 16,00 verhoogd in verband met de verzendkosten van Paktijd.

Steunleden worden vermeld in elke Paktijd!

Aanmelden als lid of steunlid kunt u door contact met ons op te nemen door middel van het sturen van een e-mail naar het adres penningmeester@hvboskoop.nl onder vermelding van uw naam, adres en e-mail. Per post of telefoon (0172-210406) is uiteraard ook mogelijk. 

Schenkingen en bruikleen
Ook voor schenkingen of bruikleen van foto’s, documenten of voorwerpen aan de HVB, kunt u contact met ons opnemen via secretaris@hvboskoop.nl. Dat kan overigens ook aan de balie van het Boomkwekerijmuseum, Reijerskoop 54, 2771 BR Boskoop. Duidelijk vermelden dat het bestemd is ten behoeve van de HVB.

Donateurs en verenigingszaken
Heeft u vragen over bestuur en vereniging, dan kunt u terecht bij de secretaris: secretaris@hvboskoop.nl

Sponsoring en advertenties
Voor vragen over sponsoring en advertenties in Paktijd kunt u terecht bij penningmeester Wim Peltenburg, te bereiken via telefoon 0172-210406 of e-mail: penningmeester@hvboskoop.

Contactgegevens

Historische Vereniging Boskoop

Reijerskoop 52, 2771 BR Boskoop

www.hvboskoop.nl
www.canonvanboskoop.nl 

IBAN
NL52RABO0309833124

E-mail

Secretaris
secretaris@hvboskoop.nl

Penningmeester
penningmeester@hvboskoop.nl

Redactie Paktijd
r.vangemeren@jdw.nl