Donderdag 21 maart houdt de Historische Vereniging Boskoop haar Algemene Ledenvergadering (ALV). Jan de Jong wordt door het bestuur voorgedragen als nieuw bestuurslid.

Tot 14 maart kunnen andere kandidaat-bestuursleden worden aangedragen. Zoals bekend is voorzitter Kruiswijk in de tussentijd afgetreden. Fred Booy is waarnemend voorzitter.

Op de ALV worden ook het jaarverslag en de jaarrekening 2023 besproken. De stukken zijn op aanvraag bij de penningmeester beschikbaar. Ze worden bovendien op hoofdlijnen getoond tijdens de vergadering.

Na de pauze laat Fred Booy zien hoe het ervoor staat met de Visie op het Erfgoed van Boskoop die hij, namens de vereniging, aan het schrijven is. In de afgelopen tijd heeft hij op een paar bijeenkomsten hiervoor input gekregen van enkele leden.

De ALV begint om 20.00 uur en wordt gehouden in het Boomkwekerijmuseum. Na de pauze begint, rond 21.15 uur, de bespreking van de visie.