Het bestuur van de Historische Vereniging Boskoop nodigt u van harte uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering

Datum: 14 maart 2023

Tijd: 20.00-21.15 uur

Plaats: Boomkwekerijmuseum, Boskoop

PARKEREN AAN DE OVERSLAG – PARKEREN AAN DE OVERSLAG – PARKEREN AAN DE OVERSLAG

Agenda ALV 20.00-21.15 UUR

 1. Welkom door de voorzitter

2. Vaststellen agenda

 3. Mededelingen en ingekomen stukken

 4. Verslag van ALV: d.d. 15 november 2022 EN jaarverslag 2022 (op aanvraag bij secretariaat en bij de ingang beschikbaar)

5. Financiële zaken – Jaarrekening 2022 – Verslag van kascommissie De stukken zijn op aanvraag bij de penningmeester beschikbaar en worden op hoofdlijnen getoond tijdens vergadering.

6. Bestuurszaken (art. 7 van de statuten)

Bestuur: Willem Kruiswijk (vz), Fred Booy, Ad Koetsier, Wim Peltenburg, Rien van Gemeren.

Bestuur Aftredend: Bart Hoogeveen en Ineke van der Manden.

Voorgedragen door bestuur: Ineke van der Manden en (vacature).

Voorgedragen door leden: Aanmelden voor 7 maart 2023.

Schriftelijke stemming per voorgedragen persoon.

7. Bespreken update Statuten (2-de vergadering vereist indien minder dan 2/3 leden aanwezig, volgende ALV inplannen binnen 2-6 weken). De aangepast versie is opvraagbaar bij secretaris en wordt op hoofdlijnen getoond tijdens de ALV.

8. Bespreken Huishoudelijke Reglement en besluit vergadering doorvoeren wijzigingen. De aangepast versie is opvraagbaar bij secretaris en wordt op hoofdlijnen getoond tijdens de ALV.

 9. Rondvraag en sluiting. Na de pauze: ca. 21.30-22.00 uur

Van 24 februari tot en met 29 april 2023 organiseert de Historische Vereniging Boskoop in het Boomkwekerijmuseum de tentoonstelling ‘Boskoop in kaart en beeld’. Een expositie die aan de hand van kaarten het verhaal vertelt van ons bijzondere dorp. Dit ‘verhaal’ wordt ondersteund met vele foto’s en afbeeldingen van oude ansichtkaarten, zodat het dorp en het landschap er omheen een gezicht krijgt. De samenstellers Fred Booy en Bart Hoogeveen geven uitleg over de opzet en achtergronden van deze expositie en zijn beschikbaar voor vragen van de leden.