Paktijd

FloraReeks

Ansichtkaarten

Overige boeken

Het verenigingsblad Paktijd

Het verenigingsblad “Paktijd” verschijnt vier keer per jaar. Het wordt gratis toegezonden aan alle leden en steunleden van de Historische Vereniging Boskoop (HVB).

Redactie: Henk Stellaart, Eric Stolwijk, Sieger Verhart, Edwin van Voskuilen en Marise van ’t Wout
Hoofdredactie: Eric Stolwijk
Eindredactie: Rémon van Gemeren.
Vormgeving: Karin Pellekooren.
Druk: Twigt GrafiMedia.

 

Redactieadres:
Reijerskoop 52-54
2771BR Boskoop
E-mail: ericstolwijk@ziggo.nl
ISSN 2211-6494

 

 

Losse nummers zijn te koop op de volgende adressen:
Boekhandel Bruna Jongejan
Opdrachtfoto
Primera Groenendijk

Boomkwekerijmuseum
HVB, e-mail: penningmeester@hvboskoop.nl
De prijs van losse nummers bedraagt € 6,25.

 

Sponsoring en advertenties
Paktijd verschijnt dankzij bijdragen van steunleden en inkomsten uit advertenties.
Ook sponsor worden of adverteren? Voor inlichtingen: e-mail: penningmeester@hvboskoop.nl