Op de dag dat de ijsbaan werd geopend, 14 december 2022, publiceerde Paktijd, het verenigingsblad van de historische vereniging, prachtige plaatjes van Boskoop in de rijp!

‘Rijp in Boskoop: een eeuw bevoren beelden’ is de kop boven een rijk geïllustreerd artikel van Sieger Verhart over winters Boskoop. Nummer 103 van Paktijd wordt dezer dagen door de vrijwilligers van de HVB bezorgd. Veertien mooie plaatjes telt het artikel: van een historisch pand aan de Achterkade (Nu BC Straat) tot het Floragebouw, de Boezemlaan, Biezen en Ringdijk en Weegbree.

Een puur Boskoops beroep

Paktijd 103 heeft ook een groot verhaal over een puur Boskoops beroep: bomenzoekers. Jarenlang waren zij een onmisbare schakel tussen boomkweker en handelaar. Ontstaan in de tweede helft van de negentiende eeuw, inmiddels uitgestorven. Vraag en aanbod worden nu bij elkaar gebracht door de computer.

1922, een onstuimig politiek jaar

In de rubriek ‘Even geleden…honderd jaar terug’ beschouwt auteur Cees van Vliet het nieuws uit de eerste helft van 1922. Hij zag een onstuimig politiek jaar, de export van Boskoopse bloemen naar Kopenhagen, maar ook een bijna-verdrinking na cafébezoek, het vertrek van de burgemeester en  de oprichting van een ‘vereeniging ter Bestrijding der kosten’ van een ziekenhuisopname. Kortom: een enerverend half jaar.

Help ons geschiedenis te schrijven!

Nieuwsgierig geworden naar deze verhalen over de geschiedenis van Boskoop? Paktijd is te koop bij boekhandel Bruna Jongejan, Primera Groenendijk en het Boomkwekerijmuseum. Wilt u de Historische Vereniging Boskoop (HVB) helpen om geschiedenis te schrijven: wordt lid! Dat kan via de website www.HVBoskoop.nl.