Paktijd 109 ligt bij de meeste leden van de HVB alweer een paar dagen in de bus. Heeft de brievenbus nog niet geklepperd? Geen nood, dan gebeurt dat een dezer dagen.

En het blad brengt weer voor elk wat wils. Met om te beginnen een nieuwe schrijver. Marise van ’t Wout is toegetreden tot de redactie. De jonge Boskoopse gaat vooral schrijven over politiek. Haar eersteling heet ‘De noodgemeenteraad van Boskoop in 1945-1946’. Aanbevolen leeskost.

‘Bestaanszekerheid’

Ook in Paktijd een artikel over een Boskoopse vinding van een eeuw geleden. Dezer dagen is het woord ‘bestaanszekerheid’ in de politiek nooit ver weg. Redacteur Cees van ontdekte echter dat Rijkstuinbouwconsulent Moerlands het precies een eeuw geleden ook al gebruikte. Toen ging het over de bouw van kassen en de bestaanszekerheid van ban boomkwekers.

Het verhaal achter aanwinsten

Henk Stellaard en Arnold Elsholz gunnen de lezer weer een blik in de schatkamer van de HVB. Zij bespreken nieuwe aanwinsten. Op drie pagina’s het verhaal achter documenten, foto’s en voorwerpen.

Twee auteurs, twee boeken

Aandacht ook voor twee boeken: ‘De Roem van Boskoop’ van Koen van Wijk en ‘Ard van Daal’ van Mark Boon. Twee boeken, twee interviews met de auteurs.

En in Paktijd 109 uiteraard weer onze vast rubrieken. In Zoekplaatje zoeken we dit keer de namen van de mensen die burgemeester Van Dedem omringen. En als bonus een foto van een bruidspaar op de stoep van het raadhuis. De bruidegom maakt een handstand. Wij zijn op zoeken naar de namen van beide echtelieden.