De HVB is Paktijd en Paktijd is de HVB 

Waar de Paktijd-redactie ieder nummer weer haar uiterste best doet de geschiedenis om ons heen in aantrekkelijke verhalen te gieten, is nummer 100 een mooie gelegenheid om de blik eens naar binnen te richten, zo stelt auteur Sieger Verhart in Paktijd 100.

In het jubileumnummer in het jubileumjaar blikt hij terug op de ontstaansgeschiedenis van Paktijd en schetst in een aantal kaders de ontwikkeling van het blad tussen 1997 en 2022.

De HVB is Paktijd, en Paktijd is de HVB. Zo is het natuurlijk niet helemaal, maar de twee zijn hoe dan ook onlosmakelijk verbonden. Die verbondenheid was er al vroeg, zelfs toen beide nog niet meer waren dan ideeën. Toen de koppen voor het eerst bij elkaar werden gestoken – zie het artikel over de verenigingsgeschiedenis elders in dit blad – was het nog geen feit dat de HVB de HVB zou worden.

In de eerste onderlinge correspondentie uit najaar 1995 rept Jan Jonkers van een ‘Historische Kring/Genootschap Boskoop of anderszins…..’ Gé Vaartjes spreekt van een ‘Historische kring Boskoop’ en Cees Bakker houdt het op ‘een historische kring, vereniging of wat dan ook’. Evenmin was helder welke vorm een blad zou moeten hebben. ‘Te denken valt zeker aan een ‘orgaan’ waarin publikaties kunnen plaatsvinden’, schreef Cees Bakker. Ook Gé Vaartjes dacht er zo over. Jan Jonkers was minder concreet en sprak van ‘het uitgeven van publikaties en periodieken, in welke vorm dan ook’. Maar dát er zoiets moest komen, daarover was men het eens. Op een bijeenkomst op 12 januari 1996 spraken de aanwezigen de wens uit dat de ‘vereniging of kring zich gaat bezighouden met een periodieke uitgave’.

 In de maanden erna volgden nieuwe bijeenkomsten om de plannen gestalte te geven. Provinciaal historicus Jan Brugman van de Federatie van Musea in Zuid-Holland schoof op 6 februari 1996 aan bij zo’n gesprek. ‘Rustig beginnen, niet al te hard van stapel lopen’, zo adviseerde hij. In zijn ogen was de oprichting van een vereniging een stap die pas later moest worden gezet: ‘Avonden organiseren met interessante onderwerpen en publicaties zijn de aangewezen middelen om meer Boskopers geïnteresseerd te krijgen, maar het oprichten van een vereniging moet niet de hoogste prioriteit krijgen’. Dat advies werd ter harte genomen: eerst het blad, daarna pas de officiële oprichting.

Meer lezen over Paktijd? Klik hier naar het volledige artikel zoals dat is verschenen in Paktijd 100.

Abonnee worden van Paktijd: dat kan hier.

Word lid van
onze vereniging!