Opnieuw een gevarieerd programma op de ledenavond die de Historische Vereniging Boskoop (HVB) op donderdag 30 november 2023 houdt in het Boomkwekerijmuseum.

An van Veen zal ons die avond alles vertellen over heden en verleden van de Nessepolder tussen Boskoop en Alphen. An woont in de Nesse en neemt ons mee in de historie van deze bijzondere polder.

“Toekomst van het Verleden van Boskoop”

De avond op 30 november starten we met de presentatie van de concept visie van de HVB op de “Toekomst van het Verleden van Boskoop”. Wat willen we als HVB bereiken? Wat vinden we beschermenswaardig en wat mag en moet veranderen om ons bijzondere dorp bijzonder te houden? In het jaar dat de gemeente Alphen aan den Rijn werkt aan een gemeentelijke visie op erfgoed is het belangrijk dat wij daarover ook in Boskoop onze mening over vormen. Tijdens de ledenavond presenteert het bestuur van de HVB deze visie in concept aan de aanwezige leden. Na de presentatie is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het delen van uw mening.

De reacties op de concept visie worden door het bestuur verwerkt in de Visie van de HVB die wordt voorgelegd aan de leden tijdens de algemene ledenvergadering in maart 2024. Wij hopen met de uiteindelijk in maart door u goedgekeurde Visie op de Toekomst van het Verleden van Boskoop een basis te leggen voor ons beleid ten aanzien van de komende jaren. Daarin streven we naar een respectvolle benadering van de geschiedenis als stevige basis om de toekomst vorm te geven.

()Foto Gertjan van Midden)