Een fietsende vrouw met een kind achterop, een andere vrouw zit op een steen terwijl haar kinderen op de weg spelen. Een overstekende auto, twee geparkeerde auto’s. Moeilijk voor te stellen dat dit de kruising van de Biezen en de provinciale weg N207 richting Alphen was. Nu flitsen daar elke dag een paar duizend auto’s voorbij. Op weg naar Boskoop, Waddinxveen, Gouda, Alphen of verder. Voor voetgangers en fietsers is er het tunneltje.

Via de Biezen en de Nieuwstraat naar dorp

De foto is van 4 augustus 1962. Op het dorp en in de gemeenteraad werd volop discussie gevoerd wat er toch moest gebeuren met deze kruising. Dit was destijds voor veel mensen de snelste route vanuit de Biezen naar het dorp. De AP van Neslaan sloot toen nog niet aan op de Biezen. Lopend, op de fiets, maar ook met de auto en vrachtauto ging het via de Biezen, door de Nieuwstraat en Voorkade richting het dorp. Vice versa.

Een tunnel met viaduct

De provinciale weg N207 op dat moment nog niet verder getrokken dan Boskoop. Men was druk bezig om de tunnel onder de brughoogte te maken. Een tunnel met viaduct, zoals de Boskoopse Courant schreef. Het laatste gedeelte van de provinciale weg naar Alphen was (zoals op de foto te zien is) voor een deel wel aangelegd, maar nog niet geopend. Voor een deel moest deze nog aangelegd worden. Het laatste gedeelte naar Alphen werd pas in maart 1962 aanbesteed.

De gehele provinciale weg N207 werd in mei 1964 officieel in gebruik genomen, maar iedereen kon eind 1962 al wel op z’n klompen aanvoelen dat een gelijkvloerse kruising van een provinciale weg en een weg als de Biezen geen gelukkige was.

Doortrekken AP van Neslaan

Op dat moment liepen al enige tijd gesprekken met de provincie over het doortrekken van de AP van Neslaan tot aan de Biezen. Daarvoor was niet alleen geld maar ook een verandering van het bestemmingsplan nodig. Het zou wel een uitkomst zijn voor bewoners en bedrijven die hiermee een snelle weg naar het Reijerskoop zouden krijgen. Dan hoefden ze zich niet meer door de smalle Nieuwstraat en Voorkade te wurmen.

Biezen in twee stukken ‘gehakt’

In die tijd werd de Biezen geheel opgeknapt. Zoals nu weer gebeurd. De sloten langs de weg werden gedempt. Op 2 februari 1963 vergaderde de gemeenteraad over een voorstel van het college van burgemeester en wethouders over de kruising Biezen-Provinciale weg. Dat gebeurde mede op aandringen van de provincie. Die wilde dat de Biezen ter hoogte van de provinciale weg dicht zou gaan. In feite werd de straat in twee stukken gehakt. Voor de bewoners geen aanlokkelijk idee. De gemeente gebruikt deze provinciale wens om geld af te dwingen voor het doortrekken van de AP van Neslaan. Een slimme Boskoopse zet.

Terug naar juni 1962

Maar eerst terug naar medio 1962. Op 6 juni 1962 haalt voor het eerst een bericht de Boskoopse Courant dat er plannen waren om een voetgangerstunneltje aan te leggen om de twee stukken Biezen te verbinden. In de tunnel zouden dan gescheiden rijbanen voor de fietsers komen. In het kader van de veiligheid.

Opening tunnel onder brughoogte

Een paar honderd meter zuidelijker werd op 27 juni de tunnel onder de brughoogte geopend. De Boskoopse Courant dat ‘belasting betalend Boskoop voorlopig moet zwijgen over hoge of te hoge aanslagen van de fiscus. Immers tunnels en viaducten moeten en kunnen worden betaald, mensenlevens niet’.

In de editie drie dagen later gingen alle journalistieke register open. De tunnel werd als volgt beschreven: ‘een fraai bouwwerk in de verbinding Amsterdam-Rotterdam, dat aan de oostelijke oprit bij de Hefbrug met zijn kruispunt van wegen en op- en afritten een min of meer monumentaal beeld toont’.

Grond gekocht van katholieke kerk

Groot feest….maar over dat voetgangerstunneltje bij de Biezen was nog steeds geen besluit genomen. Op 30 juni van dat jaar kunnen burgemeester Verkerk en wethouder K. Houdijk dan toch een voorstel aan de gemeenteraad voorleggen. Dat komt er kort gezegd op neer: we trekken de AP van Neslaan door tot aan de Biezen en sluiten de Biezen af bij de provinciale weg. Om de AP van Neslaan te kunnen doortrekken werd een behoorlijke strook grond gekocht van de Katholieke kerk. Deze had eind negentiende eeuw de gehele strook grond tussen het Reijerskoop en de Biezen gekocht om een kerk te kunnen bouwen.

Bakfietsen door de tunnel…of niet

Een ferm besluit…..maar dat voetgangerstunneltje dan? Daarover heeft de raad nog geen besluit genomen. De raadsleden steggelen nog over de invulling van het plan. Moeten er al dan niet trappen in komen. Eén van de raadsleden wil dat niet omdat volgens hem ook bakfietsen van deze snelle route gebruiken moeten kunnen maken.

Eind 1962 hakken burgemeester en wethouders de knoop door. Zij vragen de raad de Biezen af te sluiten. Of, zoals dat officieel, het ‘te ontrekken aan het openbaar verkeer’. Er ontstaat wederom een discussie over het tunneltje. De directeur van Gemeentewerken stelt dat het moeilijk zal worden om een tunneltje te maken waarvan fietsers en bakfietsen gebruik kunnen maken. Fietsers zou nog kunnen, maar dan toch wel met het rijwiel aan de hand. Maar bakfietsen? Daarvoor zouden de op- en afritten te stijl worden, schat hij in. Is dat tunneltje die voorziene 65.000 gulden nog wel waard, is de overweging.

Uit eindelijk besluit de gemeenteraad, met één tegenstemmer, de provincie te laten weten dat het tunneltje er dan toch maar moet komen. Het woord is nu aan de provincie. Die moet immers gaan betalen en aanleggen.

Spel met de dood

Intussen is het verkeer op de provinciale weg op gang gekomen. Het gedeelte van de provinciale weg tussen het dorp en het viaduct over de Rijneveldse sluis is namelijk opengesteld. Dat maakt dat dit de snelste route van het centrum van het dorp naar het Rijneveld is.

Dit leidt tot gevaarlijke taferelen. Ter hoogte van de Biezen zijn stopborden en stopstrepen aangebracht. Maar ja, dat weerhouder de meeste Boskopers niet om hun eigen plan te trekken. Onder de kop ‘Spel met de dood’ wordt op 20 april 1963 in de Boskoopse Courant gewaarschuwd. ‘Slechts een enkeling blijkt op dit punt de verkeersregels in acht te nemen. Het meerendeel kruist, spottend met eigen en andermans leven de provinciale weg, nonchalant alle veiligheidsvoorschriften overtredende. De schoolkinderen blijken over het algemeen meer werkelijkheidszin aan de dag te kunnen leggen. Men zij gewaarschuwd’.

Boskoper mag tunneltje bouwen

Op 6 juli verschijnt dan toch het ebricht dat de provincie de bouw van de tunnel na een ondershandse aanbesteding heeft gegund aan de Boskoper A. de Rooy. Hij was met een bedrag van 84.925 gulden de laagste inschrijver voor dit karwei. Vrijwel meteen wordt begonnen met de bouw. Daar werd de provinciale weg weer voor afgesloten. Bij de bouw is weliswaar sprake van ‘wateroverlast’, maar men is tevreden over de voortgang. Verwacht wordt dat het tunneltje medio november klaar kan zijn. Het wordt wat later, maar in februari is het dan toch zo ver.

Steppende kinderen een groot gevaar

Al gauw gaat het mis in het tunneltje, zo blijkt uit een bericht in de Boskoopse Courant. Onder de kop ‘Verkeerd gebruik van voetgangerstunnel’ staat dat ‘jong en oud’ regelmatig de enige verbinding tussen de Biezen en de Nieuwstraat ‘onrechtmatig gebruiken’. Met botsingen en valpartijen als gevolg. Steppende kinderen zijn een groot gevaar.

In mei 1964 wordt ook het laatste gedeelte van de N207 geopend. Dat gebeurde met veel hoogwaardigheidsbekleders die een rit van Alphen naar Boskoop en terug maakten.