een aantal vensters van de canon van Boskoop

Canon van Boskoop

Op de Algemene Ledenvergadering op 15 maart 2022 presenteerde de Historische Vereniging Boskoop (HVB) de Canon van Boskoop. De Canon van Boskoop is opgezet naar voorbeeld van de Canon vanNederland: in zogeheten ‘vensters’ worden feiten, gebeurtenissen en personen uit de historie van Boskoop beschreven.

De canon is te vinden via www.canonvanboskoop.nl. Er is ook een gedrukte Canon van Boskoop. Deze prachtig vormgegeven canon belandde samen met Paktijd 100 in de brievenbussen van alle leden. Paktijd en Canon zijn ook te koop in enkele winkels en bij het Boomkwekerijmuseum.

Een canon met een knipoog
De vrijwilligers die gezamenlijk deze Canon van Boskoop hebben gemaakt, hadden vooraf eigenlijk maar één voorwaarde: het mag niet een saaie reeks van feiten en cijfers worden. Geschiedenis leeft, geschiedenis wordt door mensen geschreven, laten we zorgen dat de Canon ook leuk wordt. Dat de verhalen soms voor een glimlach zorgen, dat we op zoek gaan naar de verhalen achter de feiten. Dit zie je terug in de keuze van de onderwerpen en in de manier waarop de verhalen zijn opgeschreven. Bij de één wat duidelijker dan bij de ander.

Keuze van vensters arbitrair
Beschrijven de vensters in deze Canon van Boskoop nou echt de belangrijkste feiten, gebeurtenissen en personen uit de historie van Boskoop? De makers van de canon hebben naar eer en geweten een keuze gemaakt, in het besef dat de keuze op voorhand al arbitrair was. Het woord ‘belangrijkste’ is moeilijk te wegen. Menselijk leed is niet te vergelijken met economische opbouw, de bouw van de Hefbrug. De eerste openbare raadsvergadering niet met de grote branden in 1753 en 1895. En waren die echt zo beslissend voor de ontwikkeling van ons dorp?

Naar eer en geweten gekozen en geschreven
De makers van de Canon hebben de onderwerpen naar eer en geweten gekozen en verwoord, zo schrijven zij in het colofon. Met deze geschiedkundige duik in het verleden hebben ze geen wetenschap willen bedrijven, maar de geschiedenis te beschrijven op een voor een ieder toegankelijke manier. Dat betekent dat er mogelijk fouten en onvolkomenheden in de tekst zijn te vinden. De opstellers houden zich aanbevolen voor tips en suggesties om de tekst nog beter te maken. Dat geldt ook voor suggesties voor nieuwe vensters. 

 Canon-pad Jack Nowee
Bij de Canon van Boskoop hoort het canon-pad dat de Boskoopse onderwijzer Jack Nowee heeft gemaakt. Nowee laat met zijn Canon-paden  kinderen van de basisschool en die van de brugklas in het voortgezet onderwijs op een gevarieerde en leuke manier kennismaken met de vijftig vensters uit de Canon van Nederland. Er zijn diverse puzzels, clips, verhalen, quizzen, kleurplaten en diverse spelletjes.

Canon is werk in uitvoering
De Canon van Boskoop is nog niet klaar. De Canon is bovendien geen statisch gegeven. De geschiedenis leeft en ook de Canon leeft. Een aantal onderwerpen is nog in productie. Deze zullen in de loop van de tijd worden gepubliceerd. Ook zal periodiek bekeken worden of de onderwerpen en de teksten bijgesteld moeten worden. Ook hier geldt dat meedenken op prijs gesteld wordt. Ook is er de mogelijkheid om mee te (blijven) schrijven aan de Canon van Boskoop.

De samenstellers komen graag in contact met mensen die een zwak voor Boskoop combineren met een mooie pen. De makers zijn te bereiken via het mailadres canonvanboskoop@gmail.com.

 Nieuwsgierig geworden? Bezoek www.canonvanboskoop.nl