De leden van de Historische Vereniging Boskoop (HVB) krijgen op dinsdag 15 november een gevarieerd programma voorgeschoteld: van ons varend erfgoed tot een virtuele wandeling door oud-Boskoop tot verenigingszaken.

Dit gebeurt op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de vereniging. Datum: 15 november: Plaats van handeling uiteraard het Boomkwekerijmuseum. Begintijd: 20 uur.

Verenigingszaken

De vergadering begint met de bespreking van de financiële zaken, de benoeming van enkele bestuursleden en de bespreking van de statuten en het huishoudelijk reglement. Onderwerpen die bij elke vereniging horen. Na de pauze is er volop ruimte voor de historie.

Varend erfgoed

Fred Booy neemt de leden mee in de wereld van het varend erfgoed. Schouwen, bokken, bruggen, sluizen, overslagen. Boskoop is mede groot geworden door het water. Fred neemt ons mee terug in de tijd, maar kijkt ook vooruit. Hoe gaan wij ons varend erfgoed bewaren voor volgende generaties?

Wandeling door oud-Boskoop

Aan de hand van de ervaren rondleider Dick de Gunst maken we een denkbeeldige toer door Boskoop. En dan met name oud-Boskoop.