Algemene ledenvergadering 15 maart 2022

Rien Knop en Dick de Gunst leden van verdienste

Rien Knop en Dick de Gunst zijn dinsdagavond op de Algemene Ledenvergadering benoemd tot lid van verdienste van de Historische Vereniging Boskoop.

Dat is, volgens voorzitter Willem Kruiswijk, gebeurd door vanwege de grote verdiensten van beiden voor de vereniging. Dick de Gunst is zeer actief geweest om leden te werven. Knop heeft een aantal succesvolle tentoonstellingen en andere activiteiten georganiseerd. Nog altijd zijn beiden actief als bezorger van het verenigingsblad Paktijd. Bovendien zijn beide lange(re) tijd bestuurslid geweest.

De HVB had, tot gisteravond, slechts twee leden van verdienste: Gé Vaartjes en Pim Oxener. ,,Jullie treden dus toe tot een zeer select gezelschap. Met deze benoeming willen wij als bestuur uitdrukken dat we jullie inspanningen zeer waarderen”, aldus HVB-voorzitter Willem Kruiswijk. De versierselen die horen bij het zijn van ‘lid van verdienste’ werden vervolgens opgespeld door bestuurslid Ineke van der Maanden. De Algemene Ledenvergadering werd gehouden in het Boomkwekerijmuseum.

Voltallig bestuur gekozen

Op de eerste ledenvergadering sinds 2019 (oorzaak: corona) kreeg de HVB eindelijk weer een voltallig bestuur. Voorzitter Willem Kruiswijk, secretaris Ad Koetsier en bestuurslid Fred Booy mogen eindelijk het woordje ‘beoogd’ schrappen. Kees Stolker en Clemens Boere waren al een tijd geleden teruggetreden. Rien Knop was ook aftredend.

Kruiswijk, Koetsier en Booy vormen nu samen met Bart Hoogeveen (vice-voorzitter), Wim Peltenburg (penningmeester), Ineke van der Manden en Rien van Gemeren het bestuur van de HVB.

Corona doorkruist ‘strijdplan’

Voorzitter Willem Kruiswijk haalde in zijn toespraak de moeilijke ‘çoronajaren’ aan.  Toen hij twee jaar geleden aantrad had hij een ‘strijdplan’ gemaakt. Kruiswijk: ,,Ik wilde  eerst een rondje langs de velden gaan maken. Banden aanhalen. Met bestuursleden, de redactie van Paktijd, de mannen van de archief- en collectievorming, kortom ik blaakte van energie en ijver. Maar toen kwam de coronacrisis met beperkende maatregelen. Met de redactie van Paktijd en met Arnold en Henk lukte een gesprek nog net maar andere gesprekken, daar kwam even niets meer van of het werd diverse keren uitgesteld, wat in sommige gevallen gewoon afstel werd. Helaas”.

Hij had ook het 25-jarig bestaan van de HVB, op 17 januari van dit jaar, groots willen vieren. ,,We wilden een reünie organiseren en hadden daartoe al stappen ondernomen. Gewoon een gezellige avond met plaatjes, keuvelen, herinneringen ophalen en wat te drinken en te eten. We moesten het voor die dag afgelasten. Een zilveren HVB. Een kleur die gelukkig nu bij Paktijd 100 terugkomt”. Voor de komende tijd ziet hij genoeg mogelijkheden om ‘leuke dingen’ te organiseren voor de leden van de jubilerende vereniging.

Goedkeuring voor (financiële) jaarverslagen

In de eerste algemene jaarvergadering sinds 2,5 jaar keurden de leden de jaarverslagen van 2019, 2020 en 2021 goed. Dat was ook het geval met de financiële jaarverslagen van die jaren. De kascommissie had de boeken bekeken en de leden een positief advies gegeven.

Canon van Boskoop

Na de pauze werd de Canon van Boskoop gepresenteerd aan de leden. Dit is de geschiedenis van ons dorp vastgelegd in korte verhalen. Er is een digitale canon en een gedrukte. De digitale is te bekijken via www.canonvanboskoop.nl, de gedrukte wordt bij de leden thuis bezorgd.

Paktijd 100

Op de jaarvergadering overhandigde Sieger Verhart Paktijd 100 aan de zojuist benoemde voorzitter. Sieger is de langstzittende redacteur. Hij kon Kruiswijk helaas nog niet de echte Paktijd geven. Die lag namelijk nog te drogen bij de drukker. Het werd een print van het jubileumnummer. Het jubileumnummer van Paktijd blikt uitgebreid terug op de eerste 25 jaar van de HVB. Ook aandacht voor de ontstaansgeschiedenis van het verenigingsmagazine. Paktijd 100 was nog niet beschikbaar op de vergadering.

Dick de Gunst lid van verdienste

Ook voor Rien Knop een spel die hem tot ‘lid van verdienste; van de HVB maakt.

Willem Kruiswijk (midden) spreekt de algemene ledenvergadering toe. Ad Koetsier, de nieuwe secretaris, zit rechts van hem.

Word lid van
onze vereniging!