Willem Kruiswijk heeft aangegeven niet langer de functie van voorzitter van de HVB te willen bekleden.

Voor sommigen van u wellicht al bekend, maar voor anderen nog verrassend nieuws. Willem gaf aan niet langer te kunnen functioneren op de intensieve en betrokken manier zoals hij dacht de functie van voorzitter te moeten vervullen. Hoe zeer ons dat natuurlijk ook spijt kunnen we deze mededeling alleen maar respecteren.

Voorzitter in coronatijd

Wij kijken met veel respect terug op de afgelopen bijna 4 jaar waarin Willem onze vereniging door de moeilijke tijd van Corona en daarmee samenhangende problemen heeft geloodst. De betrokkenheid en de intensiteit van zijn leiderschap was van grote waarde voor ons als bestuur. Willem gaf ons altijd het gevoel dat we met waardevolle zaken bezig waren. Wij als bestuur hebben zijn verbindend leiderschap zeer gewaardeerd.

Zoals in elke vereniging was er altijd wel iets niet helemaal zoals je dat zou willen maar Willem wist met zijn inzet altijd weer op zoek te gaan naar een oplossing. Dit koste hem, soms zichtbaar, veel energie maar dat had hij er graag voor over. Dat hij zo nu en dan moeite had met de juiste balans tussen het bestuurswerk en de andere belangrijke zaken in zijn leven was ook duidelijk. Uiteindelijk heeft Willem de knoop doorgehakt en ervoor gekozen zijn energie meer te gaan besteden aan die andere belangrijke zaken.

Betrokken en intens

Wij hebben met Willem een prachtige voorzitter gehad die stond voor zijn taak en er vol voor ging. Betrokken en intens, altijd op zoek naar wat in zijn ogen het beste voor de vereniging was. Wij gaan hem zeer missen als voorzitter. Hopelijk gaan we nog lang genieten van hem als actief lid.

Tentoonstelling Ewout Bulk

Daarbij is zijn eerste taak de medeverantwoordelijkheid voor de overzichtstentoonstelling van de collectie foto’s en andere voorwerpen uit het verleden van Boskoop van Ewout Bulk. Willem heeft er aan bijgedragen dat deze verzameling door de HVB mag worden beheerd. Reikhalzend kijken we dan ook uit naar volgend jaar als op 7 februari de tentoonstelling wordt geopend.