Over het algemeen zijn Boskoop en Waddinxveen goede buren, maar precies honderd jaar geleden was dat anders. Toen botsten beide gemeenten over de aanleg van de spoorweg Gouda-Boskoop-Alphen.

De Waddinxveense gemeenteraad probeerde de aanleg van de lijn te blokkeren. Tot grote woede van het Boskoops gemeentebestuur. Het leidde tot heftige debatten in de raadszaal en in de lokale kranten.

‘Waddinxveen’ vond dat de aanleg veel te duur zou worden en niet zou leiden tot een rendabele exploitatie van de lijn. Boskoop zag wel kansen en vroeg zich af waar Waddinxveen zich mee bemoeide. De exploitatie was niet eens een gemeentelijke zaak en waar haalde de waarde raadsleden van de buurgemeente hun wijsheid vandaan?

Het debat ging verder in het Boskoopsch Nieuws- en Advertentieblad waar de Boskoopse wethouder Guldemond en de gemeentesecretaris van Waddinxveen elkaar via ingezonden brieven de maat namen. Een voor die tijd ongebruikelijke krachtmeting.

Het belang van Boskoop was duidelijk. De Boskoopse boomkwekers en -handelaren zagen in de spoorweg een gouden kans om de eigen producten makkelijker te vervoeren naar de grote steden en de havens. Later kozen zij toch voor vervoer via de weg, maar gelukkig namen forensen de plek van bomen en planten over.

Hoe dan ook, de spoorlijn kwam er. Tien jaar, in 1934, later werd de lijn geopend. Boskoop kreeg z’n eigen station. Het was wel een dure spoorwegverbinding geworden want de slappe veenbodem slorpte grote hoeveelheden zand op.

Goud voor de Gouwelijn

Er zijn maar weinig spoorlijnen, zekere kleinere, die hebben geleid tot het verschijnen van een boekje. De spoorlijn Gouda, Waddinxveen, Boskoop, Alphen is er één van. ‘Goud voor de Gouwelijn’ heet het boekje dat de Bodegraafse journalist Roelof Hamoen in 1985 heeft geschreven. Het werd uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig jubileum van de lijn. ‘Goud voor de Gouwelijn’ is sporadisch te koop op Marktplaats of een van de gespecialiseerde websites voor tweedehands boeken.