Deze week precies honderd jaar geleden maakte Boskoop kennis met Pieter Adriaan (P.A.) Colijn. De pas benoemde burgemeester zat op 22 maart 1923 voor het eerst een raadsvergadering voor. Ruim tien jar later, in september 1933, vertrok de naamgever van de Burgemeester Colijnstraat naar zijn volgende standplaats, Alphen aan den Rijn.

De komst van P.A. Colijn als burgemeester naar Boskoop ging destijds met de nodige controverse gepaard, zo was in Paktijd nr 41 (juni 2007) te lezen.  De tot  architect opgeleide Colijn heeft geen bestuurlijke ervaring, maar wel een invloedrijke broer. Deze broer, Hendrikus, is vooral bekend geworden als de minister-president die met zijn 5 kabinetten Nederland door de economische zware tijden van de twintiger en dertiger jaren loodste.

Colijn, dan wel invloedrijk maar nog geen minister-president, schrijft een briefje aan de minister van Binnenlandse Zaken. ‘Mag ik ook nog eens uw aandacht vragen voor Boskoop. Ik sta er persoonlijk borg voor dat ge aan mijn broer P.A. een prima burgemeester zoudt hebben’. Hoe dan ook, broer Pieter wordt benoemd.

En eerlijk is eerlijk, P.A. Colijn deed zijn werk gedurende tien jaar in Boskoop heel behoorlijk, zo is de opvatting bij zijn afscheid. Hij hielp Boskoop door de economisch zware tijden. Hij had een stuwende invloed op de ontwikkeling van het dorp. Wegen werden verbeterd, het dorp werd aangesloten op de elektriciteit, het waterleidingbedrijf uitgebreid, er kwam een nieuwe gemeentehuis en de gemeentelijke financiën bleven op orde. Ondanks de economisch zware tijden. Colijn behartigde bovendien de belangen van de boomkwekerij goed.

Nog tijdens zijn burgemeesterschap werden, als blijk van waardering, de Achterkade en het Torenpad (het eerste gedeelte vanaf dorp) omgedoopt naar Burgemeester Colijnstraat. Dat gebeurde in december 1927 in een raadsvergadering die werd voorgezeten door….burgemeester Colijn. De naamsverandering kwam er overigens op initiatief van een raadslid.

In 1933 vierde Colijn zijn tienjarig ambtsjubileum in Boskoop. Hij sprak daarbij de wens uit zich nog vele jaren voor Boskoop te mogen inzetten. Nog datzelfde jaar werd hij, op voorspraak van zijn broer, benoemd tot burgemeester van Alphen  aan den Rijn. Dat was een minder succesvolle periode, zo werd in 2007 vastgesteld in De Viersprong, het geschiedkundig tijdschrift van Alphen. Zijn rol als burgemeester in oorlogstijd was een dubieuze,  zo was de conclusie.