Algemene ledenvergadering 15 maart 2022

Op de eerste algemene ledenvergadering in de afgelopen drie jaar hebben de leden van de HVB ingestemd met een aantal wisselingen in het bestuur. Ook werden de financiën goedgekeurd.

Na de pauze werden de nieuwe website en de Canon van Boskoop gepresenteerd. Deze laatste zowel digitaal als in druk. Ook kreeg voorzitter Willem Kruiswijk nummer 100 van het verenigingsblad Paktijd overhandigd.

In Paktijd 100 grote artikelen over het 25-jarig jubileum van de HVB en over de totstandkoming 25 jaar geleden van het verenigingsblad.

(later meer over deze vergadering)

Word lid van
onze vereniging!