Bestuursvergaderingen:


ALV:
I.v.m. corona richtlijnen
is de ALV geannuleerd
tot nader bericht.


Evenementen:
Historische Vereniging Boskoop
Reijerskoop 52-54
2771 BR Boskoop
secretaris@hvboskoop.nl
 
ZOEKEN
 Zoeken
Jaarverslag 2018 Historische Vereniging Boskoop

De Historische Vereniging Boskoop heeft in 2018 diverse activiteiten vanuit de werkgroepen ontplooid. Het bestuur heeft een verandering doorgemaakt met drie nieuwe bestuursleden. Digitaal en fysiek was de HVB in 2018 zichtbaar via respectievelijk de website + facebook en de Paktijd + tentoonstelling in het Boomkwekerijmuseum. De vrijwillige inzet van onze leden was ook in 2018 weer van grote waarde.

Werkgroepen

De HVB heeft een aantal werkgroepen welke een actieve bijdrage leveren aan de doelstellingen van onze vereniging.
De interviewgroep, in samenwerking met het Boomkwekerijmuseum, legt in gesprek de historie vast welke regelmatig worden gepubliceerd in de Paktijd.

De werkgroep Archivering en Collectievorming is in 2018 wederom actief geweest in het digitaliseren van historische document en deze beschikbaar te stellen. Inzien van fysieke documenten wordt ook gefaciliteerd en er is een niet aflatende interesse in nieuwe voorwerpen en documenten.

De werkgroep website beheer heeft in 2018 onze digitale zichtbaarheid voor haar rekening genomen. Een website met veel historisch materiaal en een facebookpagina met actuele meldingen.

De werkgroep tentoonstellingen had in samenwerking met andere historische verenigingen in onze gemeente de tentoonstelling “Gluren bij de ‘Alphense’ buren” in het Boomkwekerijmuseum in 2018. De voorbereidingen voor de tentoonstelling in 2019, “Van Oosterse schatten tot Gouds Plateel?” heeft de nodige tijd en inspanning gekost. Ook is er al naar 2020 gekeken waarin er gemeente breed wordt gekeken hoe 75 jaar bevrijding in een historisch kader geplaatst kan worden.

Paktijd

De Paktijd is in 2018 4 maal in een nieuw lay-out verschenen met in elke uitgave interessante artikelen.
• Nr 84 “Winkel aan de wandel”. Sprekend verleden met Gre Grootendorst; Even geleden… honderd jaar terug; Paktijd is op zoek; FloraReeks
• Nr 85 ”Verkeer al te druk in de jaren zestig”. Van Knop tot Bloem gaf eigen gezicht aan Boskoop; Een speurtocht naar uw eigen familiegeschiedenis; Even geleden… 1918: Voedselschaarste en oprichting BOZ; Bestuursmededelingen.
• Nr 86 “De spirit van Boskoop”. De Gouwe als vijand; Een verhaal dat bleef gespaard; Sprekend verleden: Charles Marchant; Even geleden: Verkiezingen, Spaanse griep en komkommertijd.
• Nr 87 “1963: Operatie Vogelbrood”. Vereenigde polder over op stoom; Even geleden: over verdwenen varkensvlees en nieuwe handel in vredestijd; Voedsel voor onze gevederde vrienden; Bestuursmededelingen.
Activiteiten

De Florareeks, met het recentste uitgave Flora 5, verkopen goed. Delen 2 en 4 raakte uitverkocht in
2018 en van deel 5 zijn er nog enkele beschikbaar.

Tijdens de dodenherdenking op 4 mei 2018 heeft een afvaardiging van het bestuur een krans gelegd.
Op zaterdag 8 september 2018 vond open monumentendag plaats welke dit jaar Europa als thema
had meegekregen.

De HVB was op 21-22 september aanwezig op de braderie waar o.a. nummers van Paktijd en de
Florareeks te koop waren. Ook is hier aandacht gevraagd voor nieuwe vrijwilligers en ledenwerving.
De voorjaarsactiviteit moest helaas door te weinig aanmeldingen geannuleerd worden.

Een najaarsactiviteit is niet van de grond gekomen vanwege gelimiteerde tijd van het bestuur.

Bestuur

Het bestuur heeft in 2018 10x een bestuursvergadering gehouden waarbij mensen van verschillende
werkgroepen aanschoven om elkaar te informeren. Tweemaal is er op bestuursniveau gesproken
met het Boomkwekerijmuseum om de onderlinge activiteiten af te stemmen.

Ook zijn er twee algemene leden vergaderingen gehouden met daarbij een lezing. Op dinsdag 27
maart gaf dr. S. Oosterwijk een lezing over, “Tulpen uit Amsterdam? Nederlandse bloemstillevens in
de Gouden Eeuw”. 30 oktober werd de lezing verzorgd door Noud Slot over “Het Cultureel Erfgoed
‘Sierteeltregio Boskoop e.o.’ gelegen binnen de grenzen van het Groene Hart”.

Met de tentoonstelling “Gluren bij de ‘Alphense’ buren” is de samenwerking met andere historische
verenigingen in de gemeente versterkt en ook in de toekomst zal er projectmatig worden
samengewerkt en kennis worden uitgewisseld.
De postbus van de vereniging is opgeheven waardoor het nieuwe postadres nu Reijerskoop 52, 2771
BR, Boskoop is geworden.

Het ledenaantal van de vereniging neemt langzaam af, voornamelijk door natuurlijk verloop. De
acties in 2018 om nieuwe leden te werven hebben wel nieuwe leden opgeleverd maar deze kunnen
de afname niet helemaal compenseren. Wel is het gelukt om voor een aantal vrijgekomen functies bij
de werkgroepen nieuwe vrijwilligers te vinden en ook het bestuur is weer compleet met drie nieuwe
leden.

Tot slot

Als dank voor de inzet van de vrijwilligers heeft de vereniging aan het einde van 2018 een attentie
beschikbaar gesteld.
Realisatie en ontwerp: Interforce