Bestuursvergaderingen:


ALV:

Evenementen:
Historische Vereniging Boskoop
Reijerskoop 52-54
2771 BR Boskoop
secretaris@hvboskoop.nl
 
ZOEKEN
 Zoeken
Het GEMEENTEHUIS van Boskoop
raadhuis 4

Is in 1929 ontworpen door de architect D.L. Landman in een aan de Amsterdamse School verwante bouwstijl.

In 1993 is aan de oostkant een uitbreiding toegevoegd, die zowel in schaal als vorm aansluit op het oorspronkelijke ontwerp.

Aan de achterkant (noord) is het tussenlid één bouwlaag opgehoogd. Een deel van het interieur is tegelijkertijd gemoderniseerd. De raadzaal, de burgemeesterskamer, het trappenhuis en de aangrenzende verkeersruimtes zijn gaaf bewaard gebleven en van een hoge kwaliteit.

De vormgeving van de interieuronderdelen is onmiskenbaar beïnvloed door de bouwstijl van de Amsterdamse School. Het raadhuis is beeldbepalend gesitueerd in de dorpskern van Boskoop aan het Raadhuisplein.

Het raadhuis is een in rode baksteen opgetrokken samengesteld bouwvolume, dat in grote lijnen bestaat uit drie delen:

een vierkant bouwblok van twee bouwlagen onder een tentdak met piramidespits, waarin zich oorspronkelijk de publiekgerichte ruimtes en de hoofdingang bevonden;

een rechthoekige kantoorvleugel van twee bouwlagen onder een zadeldak;

en een smal tussenlid van één bouwlaag onder een zadeldak dat beide delen verbindt.

Aan de voorkant wordt de plasticiteit van het gebouw versterkt door een éénlaags driekwart ronde erker en een halfrond tweelaags volume van een trappenhuis.

De daken steken over en zijn gedekt met Romaanse pannen in verschillende roodbruine tinten.

De nokken van het tentdak komen samen in eenspits. De gevels zijn geleed door reeksen vensters met bovenlichten. Kunststenen waterdorpels onder de vensters, die op de begane grond in de voor- en zijgevel zijn opgenomen in een decoratieve speklaag. Rollagen boven de vensters.

De gevels worden verder verlevendigd door geometrisch siermetselwerk, gemetselde lisenen met betonnen sierelementen, doorgetrokken en zeer hoge rollagen, kunststenen blokjes en betonnen deklijsten op de geveltoppen.

In de zij- en voorgevel van het vierkante bouwvolume vormen zeer kleine liggende vensters boven de verdiepingsvensters een soort mezzanino.

De oorspronkelijke hoofdingang bevindt zich centraal in de voorgevel (zuid) van het vierkante bouwblok in een hoger opgetrokken risaliet, onder een steekkap met een topgevel. De ingang bestaat uit een dubbele paneeldeur onder een glas-in-lood bovenlicht onder een betonnen balkon, dat dient als luifel. Een natuurstenen bordestrap leidt tussen gemetselde plantenbakken met kunststenen dekplaten naar de ingang. Aan weerszijden van de ingang beelden van vrouwen in kunststeen van L.W.S. van der Noordaa (Amsterdam).

Daarboven consoles waarop het balkon steunt. Op het balkon een kunststenen balkonhek. Het carillon van het gemeentehuis is opgehangen voor de geveltop. De driekwart ronde erker en het halfronde trappenhuis bevinden zich in de oksel van het tussenlid en de kantoorvleugel.

In die oksel is ook de oorspronkelijke ingang naar de kantoorvleugel opgenomen: een enkele paneeldeur, met daarvoor een overhoekse trap en plantenbak. Een overstekende doorgetrokken lijst boven de vensters van het tussenlid en de erker vormt tegelijkertijd de luifel boven deze ingang.

De driekwart ronde erker gaat boven de borstwering over in een veelhoekige vorm. In de eindgevel van de kantoorvleugel op de verdieping drie gekoppelde vensters, in de geveltop een driehoekig venster.

Van de westelijke zijgevel risaleert onder een steekkap het middelste gedeelte, waarin zich de traplichten en deur van een transformatorruimte bevinden. Rechts hiervan een vrijwel blinde gevel, links een verder terugliggend geveldeel met reeksen vensters.

Tegen de achtergevel (noord) van het kantoorgedeelte is een vijfzijdige erker over twee bouwlagen opgetrokken. Centraal in de achtergevel van het vierkante bouwblok een driezijdige erker over twee bouwlagen.

Interieur In het gemeentehuis zijn onder meer bewaard gebleven: de paneeldeuren en deurposten; de parketvloeren, vloeren van travertin en zwart marmer, lambriseringen vervaardigd uit hout en travertin; plafonnières; pleisterwerk met geometrische motieven op plafonds, kolommen en pilasters; radiatorkasten van hout en marmer met gordijntjes van koperen plaatjes; en het glas-in-lood in de raadzaal, burgemeesterskamer, het trappenhuis en tochtportaal.

Daarnaast in de raadzaal bovendien een rood marmeren schouw, kroonluchters, het oorspronkelijke meubilair en gobelin behang boven de lambrisering. De toegang tot de raadzaal wordt gevormd door een dubbele paneeldeur tussen cilindervormige houten volumes, in een zware omlijsting met boven de deur een bord met het opschrift: "De Heylige Eendraght is het Sout, dat Huys en Stad in Wesen houd." Zowel in de hal op de begane grond als op de verdieping onder andere houten zitbanken.

In de hal op de begane grond ook enkele glas-in-lood in puien en glas-in-lood armaturen op de trappalen. In het trappenhuis een klimmende balustrade van marmer. Het glas-in-lood in het trappenhuis is ontworpen door Roelf Gerbrandts en vervaardigd in atelier Le Nobel (Haarlem).

In de burgemeesterskamer resten van de wandbetimmering met lambriseringen, kasten en een schouw.

Het gemeentehuis is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde als expressie van de plaatselijke bestuurlijke ontwikkelingen. Het gebouw is tevens van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische waarde wegens het aan de Amsterdamse School verwante ontwerp en de hoge kwaliteit van de in diezelfde stijl ontworpen interieurelementen. Het exterieur van het gemeentehuis is in hoge mate gaaf. Van het interieur zijn bijzondere onderdelen bewaard gebleven. Het gemeentehuis is verder van stedenbouwkundig belang wegens de beeldbepalende ligging aan het Raadhuisplein.

(bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
Realisatie en ontwerp: Interforce