Jaaragenda 2019

Bestuursvergaderingen:ALV:


Evenementen:Historische Vereniging Boskoop
Reijerskoop 52-54
2771 BR Boskoop
secretaris@hvboskoop.nl
 
ZOEKEN
 Zoeken
Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van de Historische Vereniging Boskoop nodigt u van harte uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering.

Datum: dinsdag 26 maart 2019
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: Boomkwekerijmuseum, Reijerskoop 52-54, te Boskoop

Agenda

1. Welkom door de voorzitter
2. Mededelingen en ingekomen stukken
    a) 75 jaar bevrijding in 2020
3. Verslag van ALV d.d. 30 oktober 2018.
4. Jaarverslag 2018.
5. Financiële jaarverslag 2018.
    a) Verslag kascommissie en decharge bestuur
6. Bestuurszaken
    a) Algemeen bestuurslid Rien Knop
    b) Voorzitter Kees Stolker
7. Excursies.
    a) Nog niets gepland in 2019; suggesties zijn welkom
8. Rondvraag
9. Sluiting

N.B. de verslagen zullen in verkorte vorm tijdens de vergadering worden voorgelezen. Het concept HVB-jaarverslag 2018 kunt u lezen op onze website (www.hvboskoop.nl). U kunt ook per mail een financieel jaarverslag opvragen bij secretaris@hvboskoop.nl

Programma na de vergadering:

Na de vergadering zal een lezing geven worden door: Joop Nobel over ‘Goudse Plateel’
Realisatie en ontwerp: Interforce