Bestuursvergaderingen:


ALV:
I.v.m. corona richtlijnen
is de ALV geannuleerd
tot nader bericht.


Evenementen:
Historische Vereniging Boskoop
Reijerskoop 52-54
2771 BR Boskoop
secretaris@hvboskoop.nl
 
ZOEKEN
 Zoeken

Werkgroep Collectievorming

Foto’s, documenten, knipsels, boeken, voorwerpen etc. die met de geschiedenis van Boskoop te maken hebben, kunnen worden aangeboden aan Gé Vaartjes. Hij beoordeelt ze op belang voor de HVB en zorgt ervoor dat ze, bij acceptatie, een passende plaats in de HVB-collectie krijgen. Alle zaken die met Boskoop in de ruimste zin van het woord te maken hebben, vinden zo hun plek in de collectie van de HVB. Alles wat te maken heeft met de boomkwekerij wordt doorgegeven aan de collectie van het Boomkwekerijmuseum. Gé Vaartjes is tevens voorzitter van de Werkgroep Collectievorming van het Boomkwekerijmuseum en dat is een gelukkige combinatie: aangeboden materiaal kan op deze wijze uitstekend geselecteerd worden voor óf de HVB, óf het Boomkwekerijmuseum. Door de nauwe samenwerking met het Boomkwekerijmuseum op dit gebied, ontstaan twee collecties met een duidelijk gezicht.

Voor schenkingen en/of bruiklenen kunt u contact opnemen met:
Gé Vaartjes
Burgemeester Colijnstraat 64
2771  GK  Boskoop
tel. 0172 213086

Realisatie en ontwerp: Interforce