Jaaragenda 2018

Bestuursvergaderingen:

ALV:

30 oktober:
Noud Slot zal een lezing geven
over het Cultureel Erfgoed Sierteeltregio
Boskoop en omgeving.


Evenementen:

21-22 september:
Braderie; diverse boeken,
eerder verschenen paktijden en kaarten
zullen te koop worden aangeboden.

september/oktober
gluren bij de buren
in Benthuizen

6 oktober
Herfstmarkt
(lees meer)
Historische Vereniging Boskoop
Postbus 72
2770 AB Boskoop
secretaris@hvboskoop.nl
 
ZOEKEN
 Zoeken

Werkgroep Archief- en Collectievorming

Medio februari 2017 hebben Gé Vaartjes en Pim Oxener de activiteiten van de Werkgroep Archief en Collectievorming overgedragen aan Henk Stellaart en Arnold Elsholz. Gé blijft wel aanspreekpunt voor de inname van bijdragen aan de Collectie evenals aan die van het Boomkwekerijmuseum. Deze notitie is daarom meer gericht op 2017 dan op het afgelopen jaar. digitalisering/automatisering:
Arnold Elsholz
Woubrechterf 67
2743 HL Waddinxveen
0182-613973
aelsholz@live.nl


niet-digitale gedeelte van de Collectie:
Henk Stellaart  hstellaart@hotmail.com

Emailadres werkgroep Archivering: archief@hvboskoop.nl

Realisatie en ontwerp: Interforce