Bestuursvergaderingen:


ALV:

Evenementen:
Historische Vereniging Boskoop
Reijerskoop 52-54
2771 BR Boskoop
secretaris@hvboskoop.nl
 
ZOEKEN
 Zoeken
Tentoonstellingsgebouw Flora
flora gebouw

Aan de noordkant van Boskoop tegenover het station en grenzend aan de bebouwde kom staat een TENTOONSTELLINGSGEBOUW, Flora genoemd, gebouwd in ca.1932 in functionalistische stijl (Nieuwe Zakelijkheid) naar ontwerp van gemeente-architect D.L. Landman.

Het in gele baksteen in kettingverband opgetrokken gebouw bestaat uit verschillend gevormde bouwmassa's met rechte en halfronde vormen, horizontale en vertikale lijnen.

Het rechthoekige centrale deel met het front naar de Parkweg heeft twee bouwlagen met plint van trasraam en onder een plat dak. Rond dit centrale deel is de overgang naar de buitenruimte speels uitgewerkt met ronde vormen, verschillende dakvormen en gevelbeëindigingen, kleinere en grotere verticale elementen (schoortsteentoren, vierkante toren, vlaggenmasten).

Links is een halfrond uitgebouwde hoekpartij met tegen de zijgevel een eenlaagse halfronde uitbouw en rechts een hoge toren bekroond door een lantaarn/lichtmast en aansluitend tegen de zijgevel oorspronkelijk anderhalflaagse uitbouwen. Aansluitend een langgerekt achterdeel dat aan de oostzijde is afgerond.

In het voorste deel was de ontvangstruimte en een café-restaurant gevestigd, terwijl het achterdeel dienst deed als tentoonstellings- annex feestzaal hier was ook een toneel en een kegelbaan.

Door het veranderdende gebruik is de voorgevel gewijzigd, zijn de stalen vensters voor een deel door kunststof vervangen en enkele uitbouwen met een bouwlaag verhoogd.

De voorgevel had oorspronkelijk op de begane grond vijf dubbele rondboog deuren van ijzer (of staal) met glas daarboven een verder blinde gevel met alleen in het midden vijf smalle lichtstroken met een doorlopende betonnen onderdorpel.

De vertikale lijn van de lichtstroken wordt voortgezet in de vier vlaggenmasten die zich daartussen bevinden. Links, tegen de halfrond uitgebouwde hoek die tot aan de daklijst van de voorgevel reikt, bevindt zich nog een vijfde vlaggenmast.

De hoek wordt overkapt door een omgaand zadeldak (bedekking dakleer) met overstek, daaronder zijn drie terugliggende tweeruits vensters aangebracht met een doorlopende betonnen onderdorpel.

In de noordgevel bevinden zich direct onder het overstek een rij (8) stalen zesruits vensters met een doorlopende betonnen onderdorpel. Deze zijgevel wordt aan de oostzijde beëindigd door een halfrond opgemetselde schoorsteen.

Tegen de zijgevel (noord) staat een dwarsvleugel op rechthoekige grondslag met halfronde beëindiging aan de noordzijde van anderhalve bouwlaag onder een zadeldak met overstek.

Direct onder dakrand een rij tweeruits vensters met een doorlopende betonnen onderdorpel. Links van de uitbouw een zesruitsvenster en een toegangsdeur. De voorgevel heeft rechts een op vierkante grondslag opgetrokken toren onder een zadeldakje met overstek en oorspronkelijk bekroond door een lichtmast.

Direct onder de dakrand bevindt zich in de gevelvlakken een negenruits venster met betonnen onderdorpel, verder zijn de gevelvlakken voorzien van een centrale smalle lichtstrook die iets terugligt.

Tegen de zijgevel (zuid) een aanbouw oorspronkelijk van anderhalve bouwlaag (thans verhoogd) onder een zadeldak met overstek en met direct daaronder een rij tweeruits vensters met een doorlopende betonnen onderdorpel; in het halfrond uitgebouwde deel grote negenruits vensters en op de kop dubbele terrasdeuren (uitzicht op het rosarium).

Het achterdeel wordt overkapt door een zadeldak met een opgelichte glazen nok. Direct onder het overstek een rand vierruits vensters met een doorlopende betonnen onderdorpel; oorspronkelijk in de zuidgevel enkele dubbele rondboogdeuren.

In het INTERIEUR is onder meer van belang het trappenhuis, de hal met halfrond toneel voorzien van podium en een achterwand met deuren naar kleedkamertjes, de kegelbaan.

Het tentoonstellingsgebouw Flora is van algemeen belang - vanwege de architectonische vormgeving uit ca.1932 in functionalistische stijl (Nieuwe Zakelijkheid) naar ontwerp van gemeente-architect D.L. Landman; - als voorbeeld uit het oeuvre van architect D.L. Landman; - vanwege de typologische waarde (zeldzaam object); - vanwege de cultuurhistorische waarde voor Boskoop als nationaal tuinbouwcentrum; - vanwege het multi-functionele gebruik als expositieruimte zowel binnen als buiten (rosarium) in combinatie met een café-restaurant en feestzaal; - vanwege de situering in samenhang met het nabijgelegen station en opslagloods; - vanwege de functioneel-ruimtelijke waarde in relatie met het rosarium.

(bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
Realisatie en ontwerp: Interforce