Bestuursvergaderingen:


ALV:

Evenementen:
Historische Vereniging Boskoop
Reijerskoop 52-54
2771 BR Boskoop
secretaris@hvboskoop.nl
 
ZOEKEN
 Zoeken
Remonstrantse kerk

Remonstrantse Kerk 2013

Geschiedenis

Gebouwd als Remonstrantse Kerk.
Later federatie met Vereniging van Vrijzinnig Hervormden in Nederland (in welk jaar?).
Sindsdien heet deze kerk "Vrijzinnig Protestantse Kerk".
In de media

Uit Het Vaderland, 27 Mei 1932.
REMONSTRANTSCHE GEREF. GEM TE BOSKOOP. Bouw van een nieuwe kerk.
Nadat het grondvlak voor het nieuwe kerkgebouw was uitgezet, zijn thans de heipalen in den grond geslagen voor den bouw van het nieuwe kerkje van de Remonstrantse gemeente te Boskoop, daar door onteigening het oude kerkje met de pastorie aan de Gouwe niet meer beschikbaar zullen komen.

De ledenvergadering verleende aan het bestuur machtiging om het zoo gunstig gelegen terrein aan de Burgemeester Colijnstraat aan te koopen en daarop een kerkje te doen bouwen naar het ontwerp van den heer K. van Nes C.Bzn. De Commissie tot de Zaken der Rem. Broederschap hechtte aan dit plan haar goedkeuring, zoodat thans een aanvang gemaakt is.
Nog voor den e.k. winter hoopt de gemeente het nieuwe kerkje in gebruik te kunnen nemen. De Oudejaarsavonddienst zal, in samenwerking met de afdeeling van de Vrijz. Herv. te Boskoop, in ieder geval in het nieuwe kerkje gehouden kunnen worden: de Vrijz. Herv. houden dan zelf geen kerkdienst.

In het oude kerkje aan de Gouwe is thans een offerkist geplaatst, waarvan de opbrengst zal worden aangewend voor eenige extra zaken in de nieuwe kerk, w.o. een electrische windmachine voor het kerkorgel. Deze offerkist draagt tot opschrift: "De gestadige druppel holt den steen."
Realisatie en ontwerp: Interforce