Jaaragenda 2019 Bestuursvergaderingen:


ALV:
24 maart 2020
geannuleerd ivm corona virus

Evenementen:
15 maart
extra :Boskoop vertoond
Floraboskoop.nl

geannuleerd ivm corona virus
klik hier

2 April 2020:
opening tentoonstelling:
75 jaar Vrijheid door
Marga van Praag

www.75jaarvrijheidalphenaandenrijn.nl
geannuleerd ivm corona virus

flyer

mei 2020:
Het wordt zomer

flyer
Historische Vereniging Boskoop
Reijerskoop 52-54
2771 BR Boskoop
secretaris@hvboskoop.nl
 
ZOEKEN
 Zoeken

Redactie Paktijd


Paktijd is een uitgave van de Historische Vereniging Boskoop en verschijnt vier keer per jaar.
paktijd_2020_92
het laatst verschenen nummer.

De redactie van Paktijd bestaat uit:

Redactie: 
Henk Stellaart, Eric Stolwijk en Sieger Verhart
Hoofdredactie: Rémon van Gemeren. (tijdelijk)
Eindredactie: Rémon van Gemeren.
Vormgeving: Karin Pellekooren.
Druk: Twigt GrafiMedia.

Redactieadres:
Reijerskoop 52-54
2771BR Boskoop
E-mail: :r.vangemeren@jdw.nl
ISSN 2211-6494

 
 

E-mail Redactie Paktijd: paktijd@hvboskoop.nl

Realisatie en ontwerp: Interforce