Jaaragenda 2019

Bestuursvergaderingen:

22 Januari 2019
19 februari 2019
12 maart 2019
16 april 2019
14 mei 2019
18 juni 2019

ALV:
26 maart ALV + lezing
Dhr.Joop Nobel
over gouds plateel

Evenementen:

Van oosterse schatten
naar Gouds plateel?

18 januari t/m 27 April


25 maart 20:00- 22:00
in Bibliotheek te Boskoop
De introductielezing: 

"De kunst van het Moederschap in de Gouden Eeuw"
Historische Vereniging Boskoop
Reijerskoop 52-54
2771 BR Boskoop
secretaris@hvboskoop.nl
 
ZOEKEN
 Zoeken

Redactie Paktijd


Paktijd is een uitgave van de Historische Vereniging Boskoop en verschijnt vier keer per jaar.
paktijd_2019_88
het laatst verschenen nummer.

De redactie van Paktijd bestaat uit:

Redactie: Henk Stellaart en Sieger Verhart.
Hoofdredactie: Rémon van Gemeren. (tijdelijk)
Eindredactie: Rémon van Gemeren.
Vormgeving: Karin Pellekooren.
Druk: Twigt GrafiMedia.

Redactieadres:
Reijerskoop 52-54
2771BR Boskoop
E-mail: :r.vangemeren@jdw.nl
ISSN 2211-6494

 
 

E-mail Redactie Paktijd: paktijd@hvboskoop.nl

Realisatie en ontwerp: Interforce