Bestuursvergaderingen:


ALV:

Evenementen:
Historische Vereniging Boskoop
Reijerskoop 52-54
2771 BR Boskoop
secretaris@hvboskoop.nl
 
ZOEKEN
 Zoeken
Liesbeth Spies

Liesbeth Spies
Liesbeth Spies

Jantje Wilhelmina Elisabeth (Liesbeth) Spies (Alphen aan den Rijn, 6 april 1966) is een Nederlands politica voor het Christen-Democratisch Appèl (CDA)

Sinds 15 december 2014 burgemeester van Alphen aan den Rijn.

Van 23 mei 2002 tot 17 juni 2010 was ze lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Van 1 november 2010 tot en met 2 april 2011 was ze waarnemend partijvoorzitter van het CDA. Na de Provinciale Statenverkiezingen.

In 2011 was ze korte tijd gedeputeerde in de provincie Zuid-Holland, waar ze de portefeuilles Economische Zaken en Ruimte & Wonen in beheer had.

Ze was van 16 december 2011 tot 5 november 2012 minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het kabinet-Rutte I.

Spies studeerde rechten en economie aan de Universiteit Leiden en sloot deze studies in 1990 af. In haar studententijd was ze preses van het dispuut Res Publica.

Van 1990 tot 1994 was ze (senior-)adviseur en projectleider bij Research voor Beleid BV te Leiden.

Vervolgens werkte ze bij de provincie Zuid-Holland, van 1994 tot 1998 als secretaris en waarnemend hoofd projectbureau bij IPO (Interprovinciaal Overleg),

daarna tot maart 2002 als hoofd bureau coördinatie milieu en ruimtelijke ordening en programmanager voor uitvoering beleidsplan milieu en water, en ten slotte gedurende twee maanden als hoofd van de afdeling Handhaving.

Op 23 mei 2002 trad ze toe tot de Tweede Kamer, waar ze zich bezighield met bestuurlijke organisatie, staatkundige vernieuwing, grondwetszaken en milieubeleid.

Vanaf 25 juli 2002 was ze geruime tijd lid van het CDA-fractiebestuur. Ze was vanuit de fractie contactpersoon voor het Steenkamp-instituut en bestuurdersvereniging en voor het landsdeel 'West' en equipeleider van de Zuid-Hollandse Kamerleden.

Ze is voorzitter geweest van de Alphense CDJA-kern en van de programmacommissie in Alphen aan den Rijn voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2002.

Op 1 november 2010 werd Spies waarnemend partijvoorzitter van het CDA. Ze volgde Henk Bleker op, die tot staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie werd benoemd in het kabinet-Rutte I.

Spies bleef voorzitter tot het CDA-congres van 2 april 2011, toen Ruth Peetoom het van haar overnam.

Spies was korte tijd lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland en werd op 27 april 2011 lid van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Op 16 december 2011 trad zij af in verband met haar benoeming tot minister.

Liesbeth Spies was vanaf 16 december 2011 minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ze volgde Piet Hein Donner op, die in februari 2012 vicepresident van de Raad van State werd.

Na de val van het kabinet-Rutte I stelde Spies zich verkiesbaar voor de lijsttrekkerschapverkiezing van het CDA. Ze werd met 3,7% van de stemmen niet gekozen. Ze besloot zich niet verkiesbaar te stellen voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2012..
Na de verkiezingen en de vorming van het kabinet-Rutte II werd Spies als minister opgevolgd door Ronald Plasterk.

Zij bekleedt enkele commissariaten en heeft een eigen adviesbureau.

Zij is in 2014 gekozen als voorzitter van Veilig Verkeer Nederland.

Vanaf 8 juli 2014 was ze waarnemend burgemeester van de gemeente Stichtse Vecht.

Op 15 december 2014 werd Spies burgemeester van haar geboorte- en woonplaats Alphen aan den Rijn als opvolger van waarnemend burgemeester Tjerk Bruinsma.

Sinds december 2013 is zij voorzitter van de raad van toezicht van Alzheimer Nederland.


Realisatie en ontwerp: Interforce