Jaaragenda 2019

Bestuursvergaderingen:

22 Januari 2019
19 februari 2019
12 maart 2019
16 april 2019
14 mei 2019
18 juni 2019

ALV:
26 maart ALV + lezing
Dhr.Joop Nobel
over gouds plateel

Evenementen:

Van oosterse schatten
naar Gouds plateel?

18 januari t/m 27 April


Historische Vereniging Boskoop
Reijerskoop 52-54
2771 BR Boskoop
secretaris@hvboskoop.nl
 
ZOEKEN
 Zoeken
Jaarverslag 2017

2017 is een jaar geweest waarin weer diverse activiteiten vanuit de HVB hebben plaatsgevonden. Daarbij is de ondersteuning van de vrijwilligers van de HVB weer van grote waarde geweest.

Bestuur
Het bestuur heeft het afgelopen jaar 11 x vergaderd.  Er vonden 2 algemene ledenvergaderingen plaats, namelijk op 4 april, waarin Yvonne van der Bijl een lezing heeft gegeven over Harkje Benthem de Wilde, de eerste vrouw in de Boskoopse gemeenteraad. De tweede ALV vond plaats op 24 oktober, waar een lezing werd gegeven door A. Boogerman over “De Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk in Dordrecht”. Dit ter introduktie voor de najaarsexcursie, waar ondermeer een bezoek werd gebracht aan deze kerk.
Dit jaar heeft het bestuur 1 x met het dagelijks bestuur van het museum vergaderd. Daarnaast is er meerdere keren overleg geweest met de gemeente over activiteiten als de Dodenherdenking en de Open Monumentendag. 

Paktijd
deel 80
Vernieuwd museum
Sprekend verleden: Freek de Jong
Charles Marchant over de B.C.straat
Sporen van een 23-jarige remonstrantse predikant in Boskoop
Museum: van Abdijkwekerij tot Greenport
Museumvoorzitter: Noud Slot

deel 81
Tumult rond de Goudse Rijweg
Restanten van de Boskoopse aardbeiencultuur
Het leven rond een brug
1900-1939: Heibel en wrevel op de Goudse Rijweg
Boskoop in een landelijk boek

deel 82
Geboren met een Boskoops hart
Collectie
Aanbod oude collectie paktijd
Sprekend verleden: Mies Vaartrjes-Lunnemann
Vroege sporen vanBoskoopse socialisten
Gekrakeel om een geurtje

deel 83
Eeuwen verzameld in twintig jaar
Sinds 1870 Boskopers in actie voor gewonden.
Verzamelde geschiedenis
Aanvulling Mies Vaartjes
Oude nummers paktijd

Excursies
Dit jaar stond er zowel een voorjaars- als een najaarsexcursie op de planning. De voorjaarsexcursie bestond uit een rondvaart en een rondleiding over de tuin bij Esveld.
Voor de najaarsexcursie werd een bezoek gebracht aan de “De Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk” in Dordrecht. Waar na de lunch een stadswandeling werd aangeboden.
Tentoonstelling Gluren bij de Alphense buren
Donderdag 23 november is de tentoonstelling: “Gluren bij de Alphense buren” feestelijk geopend door burgemeester Spies in het boomkwekerij museum in Boskoop. De tentoonstelling is een samenwerking van de 7 historische verenigingen die onder de gemeente Alphen aan den Rijn vallen. Met behulp van foto’s en begeleidende teksten wordt de periode van 1918 tot en met 2017 behandeld. Elke kern toont highlights uit die periode of richt zich juist op de veranderende omgeving van de afgelopen 100 jaar. Het materiaal wordt gezamenlijk getoond, maar per kern op mooie gekleurde panelen van elkaar gescheiden. De kleuren van de panelen zijn gebaseerd op de kleuren van de vlag van de betreffende kern van de gemeente Alphen aan den Rijn. Ook zal er aandacht besteed worden aan de cohesie tussen de kernen. De start van deze rondreizende de tentoonstelling is in Boskoop en zal de komende maanden langs alle kernen van de gemeente Alphen aan den Rijn trekken. Voor (oud) inwoners zal het rijke fotomateriaal een feest van herkenning zijn.

Dodenherdenking
Met de dodenherdenking is een krans gelegd namens de HVB.

Flora 5
En daar is dan deel 5, uit de Flora reeks: Wat een eeuw! Boskoop 1900 - 2000. Een bijzonder exemplaar van 100 jaar Boskoop. Waarbij van ieder jaar een verhaal wordt beschreven. De boekpresentatievond door Gé Vaartjes en Pim Oxener vond onder veel belangstelling plaats op woensdag 29 november in de Loods. Het eerste boek werd uitgereikt aan mevrouw Stolker - Nanninga, waarnemend burgemeester in 1998.

Werkgroep archief en collectievorming
In februari dit jaar heeft de overdracht van deze werkgroep plaatsgevonden van P. Oxener en
G. Vaartjes naar H. Stellaart en A. Elsholz. De doelstelling van de werkgroep voor 2017 was de collectie gemakkelijker en doeltreffender toegankelijk te maken voor belanghebbenden. De werkgroep is daar afgelopen jaar mee bezig geweest door het materiaal van de fotocollectie en de documentencollectie,  te ordenen en te structureren en dit verder te digitaliseren en te automatiseren. Er is gewerkt aan een gedetailleerde ordening en registratie van de collectie. De ordening houdt o.a. in het verwijderen van dubbelen, sorteren en opbergen in de daartoe bestemde mappen. De goede registratie is van belang om zo documenten gemakkelijk terug te kunnen vinden.
Daarnaast heeft de gemeente Alphen aan den Rijn afgelopen jaar een schenking gedaan van een grote collectie foto’s uit de periode van Boskoop 2002-2014.
Voor 2018 staat op de planning voorwerpen die in het bezit zijn van de HVB digitaal vast te leggen.

Website, facebook
Afgelopen jaar is er meer aandacht geweest voor het bijhouden en actualiseren van de website. Zowel de website als facebook worden gebruikt voor de aankondiging van activiteiten, zoals de excursies, de ALV’s. Maar ook de verschijning van de nieuwe Paktijd. Dit om meer herkenbaarheid te geven aan de HVB bij een breder publiek.

Digitalisering GK
Dit jaar is de start gemaakt met de digitalisering van de Gouwe Koerier. Eind dit jaar was het scannen van de kranten grotendeels afgerond. Voor het volgend jaar zal gekeken worden hoe hier een vervolg aan gegeven kan worden om de digitale kranten toegankelijk te maken voor leden.

Aantal leden begin en eind van het jaar; actief leden werven in nieuwbouwwijken
Omdat het aantal leden terugloopt is het bestuur aan het inventariseren wat mogelijkheden zijn om nieuwe leden te werven voor de HVB. In de nieuwbouwwijken die in 2017 zijn opgeleverd, hebben nieuwe bewoners een paktijd en een begeleidende brief ontvangen. Dit heeft al een aantal nieuwe leden opgeleverd.
Naast het werven van nieuwe leden zal voor 2018 ook gezocht worden naar nieuwe bestuursleden. Dit in verband met het vertrek van twee bestuursleden die niet meer verkiesbaar zijn.
Realisatie en ontwerp: Interforce