Bestuursvergaderingen:


ALV:
I.v.m. corona richtlijnen
is de ALV geannuleerd
tot nader bericht.


Evenementen:
Historische Vereniging Boskoop
Reijerskoop 52-54
2771 BR Boskoop
secretaris@hvboskoop.nl
 
ZOEKEN
 Zoeken

Interviewgroep


De Interviewgroep (voorheen de Oral History Groep) is een werkgroep van de Historische Vereniging van Boskoop en de Stichting Boomkwekerijmuseum. De groep houdt zich bezig met het registreren van de mondelinge geschiedenis van Boskoop. Zij doet dit door veelal oudere Boskopers te bevragen naar hun herinneringen over vroeger, over wat hen bewoog, over wat zij hebben gedaan en wat zij hebben meegemaakt. De interviews worden op band opgenomen en later opgeslagen in een computer. De werkgroep wil hiermee bereiken dat mogelijk interessante informatie over de plaatselijke geschiedenis behouden blijft. De aldus verkregen informatie kan, als de geinterviewde vooraf daartoe toestemming heeft verleend, eventueel gebruikt worden in een publicatie (bijvoorbeeld Paktijd), bij een onderzoek of bij het inrichten van een tentoonstelling.

De belangrijkste werkzaamheden van de werkgroep zijn het interviewen, het uitwerken van de interviews, het verwerken van de interviews tot publicaties, administratie en technische ondersteuning. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door vrijwilligers. Degene, die belangstelling heeft om hieraan mee te werken, wendde zich tot één van de werkgroepsleden, 

De interviewgroep van de Historische Vereniging bestaat uit:

Voorzitter:
Jeannet Hooftman

Contacten museum, beheer apparatuur en digitale opslag:
Nel Pellekooren 
Sjaan Sanders

Interviewers:
Jos Beckers,
Hans v.d. Drift,
Marten v.d. Drift,
Jan den Hengst,
Erik Hoogendoorn,
Bart Hoogeveen,            
Marry Wegerif
Lucy Winterwerp.

De groep komt drie keer per jaar bij elkaar en bespreekt dan hoe de gedane gesprekken zijn verlopen en welke personen in aanmerking komen om nog geïnterviewd te worden. Vorig jaar zijn zes oude Boskopers over uiteenlopende onderwerpen geïnterviewd.
Twee keer per jaar, in maart en september, verschijnt een interview in de rubriek Sprekend Verleden in Paktijd. De leden van de interviewgroep kiezen in overleg een interview dat hiervoor in aanmerking komt, waarna het artikel wordt geschreven door Jeannet. De foto’s komen uit het archief of worden geleverd door de geïnterviewden zelf.


Realisatie en ontwerp: Interforce