Jaaragenda 2017

Bestuursvergaderingen:

ALV:
Dinsdag 24 oktober 2017Evenementen:


Zaterdag 28 oktober 2017
Nieuwe excursie naar de onze lieve vrouwe kerk te Dordrecht.
meer details 
klik

Woensdag 29 november
wordt het boek Wat een eeuw! Boskoop, 1900-2000 .
tijdens een lezing met beeldpresentatie in De Loods gepresenteerd.
De lezing, zal worden verzorgd door Gé Vaartjes en Pim Oxener.
meer details: 
klik

Historische Vereniging Boskoop
Postbus 72
2770 AB Boskoop
secretaris@hvboskoop.nl
 
ZOEKEN
 Zoeken
Uitgave deel 5 in de FloraReeks van de Historische Vereniging Boskoop: een boek over een eeuw Boskoop.

De FloraReeks groeit: na Uit de school geklapt. Boskopers in de schoolbanken staat nu het vijfde deel met de titel Wat een eeuw! Boskoop, 1900-2000 op stapel.
Op woensdag 29 november wordt het boek tijdens een lezing met beeldpresentatie in De Loods gepresenteerd. De lezing, waarin het boek centraal staat, zal worden verzorgd door Gé Vaartjes en Pim Oxener.

Wat een eeuw! belicht uit ieder jaar uit de periode 1900 tot en met 2000 één aspect. Dat kan een ‘grote’ gebeurtenis zijn, maar ook ‘kleine’ geschiedenis. Het afscheid van de oude draaibrug in 1935. De opening van bejaardentehuis Irene in 1959. De perikelen rond de zwembadballon in 1971. Maar ook: het jubileum van veldwachter Heijmans in 1927. Het bezoek van Godfried Bomans aan Boskoop in 1966. Het einde van Garage Van Helden in 1982. Alle burgemeesters die in de vorige eeuw in Boskoop hun ambt bekleedden, komen aan bod in de jaren van hun afscheid. Samen bieden de honderd verhalen een gevarieerd panorama van Boskoop in de jaren 1900-2000. Natuurlijk met veel illustraties.
Wat een eeuw! wordt geschreven door Gé Vaartjes. Pim Oxener zorgt voor de grafische vormgeving. Het wordt een extra dik boek van 214 pagina’s.

Leden van de HVB kunnen  Wat een eeuw! voor € 25,00 bestellen door dit bedrag over te maken op rekening NL52 RABO 0309 8331 24 t.n.v. Historische Vereniging Boskoop onder vermelding van Flora 5, naam en bezorgadres.
Leden woonachtig buiten Boskoop en Waddinxveen kunnen het boek toegestuurd krijgen door € 32,00 over te maken op de rekening van de HVB.

Op de Braderie op 22 en 23 september wordt in de kraam van de HVB uitgebreid aandacht aan het nieuwe boek besteed. U kunt er ook met de speciale Braderiekorting voor €24,00 intekenen op het boek.

Voor niet-leden van de HVB is het boek vanaf 30 november 2017 verkrijgbaar bij Bruna. Primera, Opdrachtfoto en het Boomkwekerijmuseum. Het kost dan €29,95.


Met vriendelijke groet,


Kees Stolker
voorzitter
Realisatie en ontwerp: Interforce