Jaaragenda 2019 Bestuursvergaderingen:


ALV:
24 maart 2020
geannuleerd ivm corona virus

Evenementen:
15 maart
extra :Boskoop vertoond
Floraboskoop.nl

geannuleerd ivm corona virus
klik hier

2 April 2020:
opening tentoonstelling:
75 jaar Vrijheid door
Marga van Praag

www.75jaarvrijheidalphenaandenrijn.nl
geannuleerd ivm corona virus

flyer

mei 2020:
Het wordt zomer

flyer
Historische Vereniging Boskoop
Reijerskoop 52-54
2771 BR Boskoop
secretaris@hvboskoop.nl
 
ZOEKEN
 Zoeken

Copyright

Het bestuur stelt alles in het werk rechten te eerbiedigen van hen die rechten menen te kunnen ontlenen aan illustraties, foto's en tekst op deze website.

Indien u meent rechten te kunnen laten gelden op een illustratie, foto of tekst kunt u dit per email melden: secretaris@hvboskoop.nl
Realisatie en ontwerp: Interforce