Jaaragenda 2019

Bestuursvergaderingen:

22 Januari 2019
19 februari 2019
12 maart 2019
16 april 2019
14 mei 2019
18 juni 2019

ALV:
26 maart ALV + lezing
Dhr.Joop Nobel
over gouds plateel

Evenementen:

Van oosterse schatten
naar Gouds plateel?

18 januari t/m 27 April


25 maart 20:00- 22:00
in Bibliotheek te Boskoop
De introductielezing: 

"De kunst van het Moederschap in de Gouden Eeuw"
Historische Vereniging Boskoop
Reijerskoop 52-54
2771 BR Boskoop
secretaris@hvboskoop.nl
 
ZOEKEN
 Zoeken

Copyright

Het bestuur stelt alles in het werk rechten te eerbiedigen van hen die rechten menen te kunnen ontlenen aan illustraties, foto's en tekst op deze website.

Indien u meent rechten te kunnen laten gelden op een illustratie, foto of tekst kunt u dit per email melden: secretaris@hvboskoop.nl
Realisatie en ontwerp: Interforce