Bestuursvergaderingen:


ALV:
I.v.m. corona richtlijnen
is de ALV geannuleerd
tot nader bericht.


Evenementen:
Historische Vereniging Boskoop
Reijerskoop 52-54
2771 BR Boskoop
secretaris@hvboskoop.nl
 
ZOEKEN
 Zoeken

Copyright

Het bestuur stelt alles in het werk rechten te eerbiedigen van hen die rechten menen te kunnen ontlenen aan illustraties, foto's en tekst op deze website.

Indien u meent rechten te kunnen laten gelden op een illustratie, foto of tekst kunt u dit per email melden: secretaris@hvboskoop.nl
Realisatie en ontwerp: Interforce