Bestuursvergaderingen:


ALV:

Evenementen:
Historische Vereniging Boskoop
Reijerskoop 52-54
2771 BR Boskoop
secretaris@hvboskoop.nl
 
ZOEKEN
 Zoeken

Boeken over Boskoop

'Boskoop in woord en beeld'

Waar auteur, uitgever, jaar van uitgave etc. ontbreken, zijn deze onbekend.
Kent u meer boeken of boekjes over Boskoop? Laat het ons weten: secretaris@hvboskoop.nl

Bemmel, T. van, Veertig jaar bedrijfsvoetbal in beeld.Boskoop, 2007
Bercken, L. A.M. van den, Boskoop. Duizend jaar van licht, lucht en water in vochtig hart van Nederland, Unieboek, Abcoude, 1992
Bergacker, G., En zij offerden aldaar den Heere. Kerkenraad van de Christelijke Gereformeerde Kerk, Boskoop, 1984
Blaazer, S., Boskoop 1940-1945, Bezetting, onderdrukking en verzet, Gemeente Boskoop, ISBN 90-6615-046-7
Blaazer, S., 75 jaar schaakclub "Inter Nos". Schaakclub Inter Nos, Boskoop, 1981
Blaazer, S., Het eerste jubileumboek van Floreant. Boskoop. Gouwe Koerier, Boskoop, 1985
Blaazer, S., De parochie van de Heilige Joannes de Doper te Boskoop 1866-1991. Boskoop, 1991
Blaazer, S., 75 jaar woningbouwvereniging St. Joseph Boskoop 1919-1994. Woningbouwvereniging St. Joseph, Boskoop, 1994
Blaazer, S., Het 2e jubileumboek van Floreant. Boskoop, 1995
Boer, P., De dorpskerk; een monument. Een historische zoektocht naar de kerk van Boskoop. 2003
Bongaardt, G.J., Vereniging Boom- en plantenbeurs. 1881-1981. Vereniging Boom- en Plantenbeurs, Boskoop, 1981
Bongaardt, G.J., Bijnamen inwoners van Boskoop en de naaste omgeving, Eigen beheer, Boskoop, 1985
Bulk, C., Kent u ze nog ... de Boskopers, Europese Biubliotheel - Zaltbommel MCMLXXIII
Bulk, C., Vervlogen jaren , Beelden uit de geschiedenis van Boskoop en haar ingezetenen, Verenigde bedrijven Kruiswijk BV Boskoop, 1977.
Bulk, C., Zo was Boskoop, Taat & Van der Neut, Boskoop, z.j.
Bulk, E.M., Vroeger en Nu. Contrastvolle beelden van Boskoop, Boskoopse Handelsdrukkerij, Boskoop, 1984

Claassen, C.H., Groote Boemententoonstelling Boskoop. 5-20 april 1911. A.J. Mathot, Boskoop, 1912

Eck, K. van, De geschiedenis van de Boskoopse atletiek 1947-1997. Boskoop, 1997
Erkelens, L., Winter 1944-1945 in Boskoop, Boskoopse Handelsdrukkerij, Boskoop, z.j.
Erkelens, L., Niet ons, o Here, Uw Naam zij d'eer. Kerkenraad van de Gereformeerde Kerk, Boskoop, 1949
Erkelens, L., 100 jaar Christelijk onderwijs in Boskoop. 1858-1958. Boskoop, 1958

Fockema Andreae, S.J., Poldernamen in Rijnland, A.W. Sijthoff's Uitgeverijen N.V. Leiden, 1952

Gemeren, A. van, Boskoop toen en nu, Van Geyt Productions, Hulst, 1992, ISBN 90-5327-021-3.
Giebels, L., Hollands water. Het Hoogheemraadschap van Rijnland na 1857, Stichting Matrijs, Utrecht, 2002
Goeij-Huisman, W. de, "De dienst gaat gewoon door". 100 jaar geschiedenis Christelijk Gereformeerde kerk te Boskoop. Boskoop, 2000
Guldemond, P.E., Boskoops Boomkwekerswoordenboek, Kruiswijk BV, Boskoop, 1987.

Haitsma, dr J., Hoofdstukken uit de geschiedenis van de Hervormde (Gereformeerde) kerk van Boskoop van 1566-1974, drukkerij Taat BV, Boskoop, 1981
Hamoen, R.A.J., Goud voor de Gouwelijn, Geschiedenis van de spoorlijn Gouda-Alphen, Repro-Holland, Alphen aan den Rijn, 1985, ISBN 90 6471 159 3
Heiden, J.R. van der, De gemeente Boskoop in de jaren dertig, Rijksuniversiteit Leiden, Leiden, 1982
Hoek, ir A.P. van den, Open Boek '73. Rijks Hogere School voor Tuin- en Landschapsinrichting/Rijks Middelbare Tuinbouwschool, Boskoop, 1973
Houtman, A.J., Beknopte historie met wederwaardigheden van het Boskoopse familiebedrijf Houtman. Fouragehandel Houtman BV, Boskoop, 2001

Ingen, M. van, Jongere bouwkunst en stedebouw 1800-1945, Boskoop (Monumenten Inventarisatie Project), Rijksdienst voor de Monumentenzorg, 's-Gravenhage, 1991.

Keesmaat, A., Protestants Christelijk onderwijs te Boskoop. Protestants Christelijk onderwijs, Het Groene Hart, Boskoop, 1983

Lange, A. J.J. de, 50 jaar "Ons Belang" 1951-2001.Vereniging van Ouderen in Boskoop, Boskoop, 2001

Nanninga, W., 1901-1076. "Christelijke bewaarschool". Boskoop
Noorden, J.W.M. van, Een milieugeografische scriptie over de gemeente Boskoop, Amstelveen, 1971

onbekend, De Ambachts-heerlijkheid van Boskoop met de Hooge heerlijkheid van Zuydwijk
onbekend, Boskoopsche kiekjes, Mathot's Boekhandel, z.j.
onbekend, De voornaamste levensbijzonderheden van Pieter Brakel, boomkweeker te Boskoop, eigen beheer, 1985
onbekend, Pieter Brakel en het verraad van vaandrig De Witte, eigen beheer
onbekend, Pieter Brakel of de gevolgen der geldzucht
onbekend, Kohier van den hoofdelijken omslag naar geschat inkomen over het dienstjaar 1911 der gemeente Boskoop, Gemeente Boskoop, Boskoop, 1911
onbekend, Ter herinnering aan het 25-jarig bestaan der Zondagsschool Luc 18:16 te Boskoop.
onbekend, t Is Paktaijd. Boskoop, 1988
onbekend, De Gait verzetten. Boskoop, 1998
onbekend, 100 jaar Chr. Muziekvereniging Concordia Boskoop 1903-2003. Chr. Muziekvereniging Concordia, Boskoop, 2003
onbekend, "Honderd jaar onderzoek voor de Boomkwekerij". Boomteeltpraktijkonderzoek, Boskoop, 1999

Regt, W.M., De Hervormde kerk te Boskoop
Roever, E. de, Zij sprongen bij maanlicht, Hollandia, Baarn, 1985
Ruyter, J.W. de, Boskoop in Words and Pictures, A.J. Mathot, Boskoop, z.j.
Ruyter, J.W. de, Boskoop en Mot et en Image, A.J. Mathot, Boskoop, z.j.

Sandijk, M. van, 100 jaar schaakclub "Inter Nos". Schaakclub Inter Nos, Boskoop, 2007
Schaum, C.L.J., De Historie van Boskoop, M.A. Wiegand Bruss, Boskoop, 1908.
Scheffer, C. en A.F.J. Niemeijer, Architectuur en stedebouw in Zuid-Holland 1850-1945, Zwolle, 1996.
Smit-Nijhof, I., Vrij zinnig leven in Boskoop, Drie eeuwen kerkelijk leven binnen het vrijzinnig protestantisme 1643-1967, Bert Post Noorden, 1997, ISBN 90-70376-16-4
Spek, H., Een eeuw in dienst van Boom en roos. Jan Spek Rozen BV, Boskoop,1990
Steenbakker Morilyon Loijsen, J.J., Boskoop in de bewogenheid van deze tijd, 1920-1945, Boskoopse Handeelsdrukkerij Boskoop, 1948
Stellingwerff, J., 150 jaar Gereformeerd Boskoop. 1849-1999.Gereformeerde Gemeente Boskoop, Boskoop, 1999
Straaten van Nes, J.H. van, Boskoop (Holland) giving beauty to the World. Boskoopse Handelsdrukkerij, Boskoop 1924
Strijdhorst, C., 75 jaar Christelijk onderwijs. Boskoop, 1977

Tempelaars, R., P. Oxener en G. Vaartjes, Hanggeiten en vuilrapertjes, Boskoops dialect- en
boomkwekerswoordenboek, BnM uitgevers, Nijmegen 2008. ISBN 978 90 89470 188
Tol, S.C.J. van en C. Bulk, samenstellers, Zo was Boskoop, Handelsdrukkerij Taat & van der Neut Boskoop, zonder jaartal.
Tol, S.J.C. van, 1866-1966. Honderd jaar Parochieleven. Boskoop, 1966
Toor, J.W.J.M., 80 jaar Chr. muziekvereniging Concordia Boskoop. Boskoop, 1983
Tromp, J., Honderd jaar boomkwekerij in boskoop (1861-1961), Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen, Boskoop, 1962
Tromp, J., Boskoops Koninklijke (1861-1986), Koninklijke Verenigingvoor Boskoopse Culturen - Boskoop, 1986

Vaartjes, G., Zijdelings. Metamorfose van Boskoops Zijde. Boskoop, 2003.
Veen, C.J. van, De geschiedenis van den R.K. ULO/MAVO-school te Boskoop. Stichting voor Katholiek MAVO Onderwijs Boskoop, Boskoop, 1986
Verjaal, A.S.P., Honderdvijftig jaar Nutswerk in Boskoop 1836-1986.Vereniging Plaatselijk Nut Boskoop, Boskoop, 1986
Verweij, E., e.a., Beeld van Boskoop, Historisch waardevolle gebouwen in Boskoop voor 1945, Historische Vereniging Boskoop, 2001
Vuijk Sr., A., Boskoop Vijf eeuwen boomkwekerij, 1466-1966. Uitgave van plantpropaganda Holland (PPH), Boskoop, 1966

Wijk Azn, N. van, Boskoop, het dorp van mijn grootvader, deel I, Hoogerbrugs Handelsonderneming Boskoop, 1986, ISBN 90 6471 181 X
Wijk Azn, N. van, Boskoop, het dorp van mijn grootvader, deel II, Hoogerbrugs Handelsonderneming Boskoop, 1987, ISBN 90 6471 205 X
Wijk, dr. J. van, Het sierteeltcentrum Boskoop, Kemink en Zoon, Utrecht

Zwieten, J.W. van, Oude prentbriefkaarten vertellen over Boskoop, Repro-Holland, Alphen aan den Rijn, 1969.

Realisatie en ontwerp: Interforce