Jaaragenda 2017

Bestuursvergaderingen:

ALV:


Evenementen:

Vrijdag en zaterdag 22 en 23 september 2017
Braderie in Boskoop.
Ook dit jaar heeft de HVB een kraam.


Zaterdag 28 oktober 2017
Nieuwe excursie naar de onze lieve vrouwe kerk te Dordrecht.
meer details 
klik

Woensdag 29 november
wordt het boek Wat een eeuw! Boskoop, 1900-2000 .
tijdens een lezing met beeldpresentatie in De Loods gepresenteerd.
De lezing, zal worden verzorgd door Gé Vaartjes en Pim Oxener.
meer details: 
klik

Historische Vereniging Boskoop
Postbus 72
2770 AB Boskoop
secretaris@hvboskoop.nl
 
ZOEKEN
 Zoeken

Boeken FloraReeks


Deel 4 in de FloraReeks:
Uit de school geklapt, Boskopers in de schoolbanken

                                                Cover Flora 4
Het vierde deel van de FloraReeks schetst een beeld van het Boskoopse onderwijs in het verre of meer recente verleden aan de hand van feiten, persoonlijke herinneringen en foto's. Een beeld van het ontstaan van de verschillende scholen. Een inkijken 'in de school' zoals die ooit was en nu nog is. Een verzameling van al dan niet verdwenen schoolgebouwen, wisselende schoolnamen, meesters en juffrouwen, leerlingen. Impressies van een levensperiode die iedere volwassene met meer of minder plezier heeft beleefd.

Het boek is geschreven door Gé Vaartjes.

Leden van de HVB kunnen dit boek bestellen door € 16,00 over te maken op rekeningnummer NL52 RABO 0309 8331 24 ten name van de Historische Vereniging Boskoop onder vermelding van uw naam, adres, woonplaats en Flora 4. Leden buiten Boskoop betalen € 22,50 in verband met verzendkosten. Het boek is voor € 18,00 ook te koop bij het Boomkwekerijmuseum.


Deel 3 in de FloraReeks:
Tussen Duitsland en Indië, Boskopers van oorlog naar oorlog, 1940-1949
Flora reeks: deel 3

Het derde deel van de FloraReeks handelt over de Tweede Wereldoorlog en de gebeurtenissen in Indië. Het bevat ‘losse’ onderwerpen die vooral de beleving van Boskopers van de periode 1940-1949 belichten.
Er is voor deze uitgave veel gebruik gemaakt van ‘egodocumenten’: brieven en dagboeken. Meer dan officiële documenten brengen zij een voorbije tijd tot leven. Over de belevenissen van Boskopers in Indië wordt nu voor het eerst in boekvorm gepubliceerd.

Het boek is geschreven door Gé Vaartjes.

Leden van de HVB kunnen dit boek bestellen door € 13,50 over te maken op rekeningnummer NL52 RABO 0309 8331 24 ten name van de Historische Vereniging Boskoop onder vermelding van uw naam, adres, woonplaats en Flora 3. Leden buiten Boskoop betalen € 20,00 in verband met verzendkosten. Het boek is voor € 15,50 ook te koop bij het Boomkwekerijmuseum.


Deel 2 in de FloraReeks:
Vervormd verleden, Boskoop in beweging

 
Flora reeks: deel 2

Het gezicht van Boskoop is in de loop der tijd ingrijpend veranderd. Vooral de komst van de hefbrug gaf het centrum van het dorp een sterk gewijzigd aanzien. Wie de huidige locaties vergelijkt met oude foto’s van dezelfde plek herkent soms nog iets, maar vaak helemaal niets meer. Vervormd verleden, Boskoop in beweging spiegelt plekken van vroeger met die van nu, vertelt bijna vergeten verhalen en plaatst ze in een historische context.

Het boek is geschreven door Gé Vaartjes en Rémon van Gemeren.

Het boek is helaas uitverkocht !


Deel 1 in de FloraReeks:
Flora, meer dan een gebouw

 
Flora reeks: deel 1

Jarenlang verkeerde het markante Floragebouw, eens de trots van Boskoop, in desolate staat. Een ingrijpende renovatie heeft Flora in 2010 haar oude luister teruggegeven. Dit boek presenteert in woord en beeld de geschiedenis van dit rijksmonument, met een accent op de periode 1935 – 1940, toen Flora als ‘Gebouw voor Algemeene Doeleinden’ functioneerde.

Het boek is geschreven door Gé Vaartjes.

Leden van de HVB kunnen dit boek bestellen door € 10,00 over te maken op rekeningnummer NL52 RABO 0309 8331 24 ten name van de Historische Vereniging Boskoop onder vermelding van uw naam, adres, woonplaats en Flora 1. Leden buiten Boskoop betalen € 3,00 extra in verband met verzendkosten. Het boek is voor € 12,00 ook te koop bij het Boomkwekerijmuseum.

Realisatie en ontwerp: Interforce