Bestuursvergaderingen:


ALV:
I.v.m. corona richtlijnen
is de ALV geannuleerd
tot nader bericht.


Evenementen:
Historische Vereniging Boskoop
Reijerskoop 52-54
2771 BR Boskoop
secretaris@hvboskoop.nl
 
ZOEKEN
 Zoeken

Boeken FloraReeks

Deel 5 in de flora reeks:
Wat een eeuw, Boskoop 1900-2000

flora 5 wat een eeuw Boskoop 1900-2000
Het vijfde deel van de FloraReeks geeft een beeld van honderd jaar Boskoop, van 1900 tot 2000. Uit de rijke geschiedenis van het dorp wordt uit ieder jaar één onderwerp belicht - een grote of een kleine gebeurtenis. Van de oude tot de nieuwe brug. Van toneelvereniging ‘Tavenu’ tot harmonie ‘Excelsior’. Van het dempen van de Biezen tot de aanleg van Waterrijk. Van ‘Floreant’ tot microvoetbal. Van burgemeester De Groot van Embden tot burgemeester Spros.
De verhalen van de opeenvolgende jaren bieden zo een gevarieerd -panorama van een veelzijdig Boskoop. Wat een eeuw!

Het boek is geschreven door Gé Vaartjes en vormgegeven door Pim Oxener.
Het boek is helaas uitverkocht!

Deel 4 in de FloraReeks:
Uit de school geklapt, Boskopers in de schoolbanken

                                                Cover Flora 4
Het vierde deel van de FloraReeks schetst een beeld van het Boskoopse onderwijs in het verre of meer recente verleden aan de hand van feiten, persoonlijke herinneringen en foto's. Een beeld van het ontstaan van de verschillende scholen. Een inkijken 'in de school' zoals die ooit was en nu nog is. Een verzameling van al dan niet verdwenen schoolgebouwen, wisselende schoolnamen, meesters en juffrouwen, leerlingen. Impressies van een levensperiode die iedere volwassene met meer of minder plezier heeft beleefd.

Het boek is geschreven door Gé Vaartjes.

Het boek is helaas uitverkocht !


Deel 3 in de FloraReeks:
Tussen Duitsland en Indië, Boskopers van oorlog naar oorlog, 1940-1949
Flora reeks: deel 3

Het derde deel van de FloraReeks handelt over de Tweede Wereldoorlog en de gebeurtenissen in Indië. Het bevat ‘losse’ onderwerpen die vooral de beleving van Boskopers van de periode 1940-1949 belichten.
Er is voor deze uitgave veel gebruik gemaakt van ‘egodocumenten’: brieven en dagboeken. Meer dan officiële documenten brengen zij een voorbije tijd tot leven. Over de belevenissen van Boskopers in Indië wordt nu voor het eerst in boekvorm gepubliceerd.

Het boek is geschreven door Gé Vaartjes.

Leden van de HVB kunnen dit boek bestellen door geen  € 13,50 maar nu € 10,- voor leden en €12,00  voor niet leden over te maken op rekeningnummer NL52 RABO 0309 8331 24 ten name van de Historische Vereniging Boskoop onder vermelding van uw naam, adres, woonplaats en Flora 3. Leden buiten Boskoop betalen nu geen € 20,00 maar € 13,50 in verband met verzendkosten. Het boek is voor € 12,00 ook te koop bij Bruna en het Boomkwekerijmuseum.


Deel 2 in de FloraReeks:
Vervormd verleden, Boskoop in beweging

 
Flora reeks: deel 2

Het gezicht van Boskoop is in de loop der tijd ingrijpend veranderd. Vooral de komst van de hefbrug gaf het centrum van het dorp een sterk gewijzigd aanzien. Wie de huidige locaties vergelijkt met oude foto’s van dezelfde plek herkent soms nog iets, maar vaak helemaal niets meer. Vervormd verleden, Boskoop in beweging spiegelt plekken van vroeger met die van nu, vertelt bijna vergeten verhalen en plaatst ze in een historische context.

Het boek is geschreven door Gé Vaartjes en Rémon van Gemeren.

Het boek is helaas uitverkocht !


Deel 1 in de FloraReeks:
Flora, meer dan een gebouw

 
Flora reeks: deel 1

Jarenlang verkeerde het markante Floragebouw, eens de trots van Boskoop, in desolate staat. Een ingrijpende renovatie heeft Flora in 2010 haar oude luister teruggegeven. Dit boek presenteert in woord en beeld de geschiedenis van dit rijksmonument, met een accent op de periode 1935 – 1940, toen Flora als ‘Gebouw voor Algemeene Doeleinden’ functioneerde.

Het boek is geschreven door Gé Vaartjes.

Leden van de HVB kunnen dit boek bestellen door geen € 10,00  maar € 5,00 voor leden en € 7,00 voor niet leden over te maken op rekeningnummer NL52 RABO 0309 8331 24 ten name van de Historische Vereniging Boskoop onder vermelding van uw naam, adres, woonplaats en Flora 1. Leden buiten Boskoop betalen € 3,00 extra in verband met verzendkosten. Het boek is voor € 7,00 ook te koop bij Bruna en het Boomkwekerijmuseum.

Realisatie en ontwerp: Interforce